Проек рішення Нехворощанської сільської радиПро затвердження «Положення про благодійні внески для створення і експлуатації об’єктів, призначених для поховання, утримання, збереження і охорону місць поховань на кладовищі сільської ради,

trizyb1

                                                                                                                ПРОЕКТ

 

 

              Нехворощанська  сільська  рада

                                Андрушівського  району

                                 Житомирської  області

                                      Р І Ш Е Н Н Я                                                         

Дев’ятнадцята   сесія                                Сьомого  скликання

 від      2017  року          №

 Про  затвердження 

«Положення  про благодійні  внески

для  створення  і  експлуатації  обєктів,  призначених

для  поховання,  утримання,  збереження  і  охорону

місць  поховань  на  кладовищі  сільської  ради,

його  благоустрій» 

 

            Заслухавши   інформацію  сільського  голови  Закабули  Анатолія  Андрійовича про затвердження  «Положення  про благодійні  внески для  створення  і  експлуатації  об’єктів,  призначених  для  поховання,  утримання,  збереження  і  охорону  місць  поховань  на  кладовищі  сільської  ради,  його  благоустрій»,  виступи  депутатів Новікова Олександра  Юрійовича, Козака Сергія  Володимировича  щодо  необхідності  залучення  позабюджетних  коштів  для  проведення  робіт по  забезпеченню належного  санітарного  стану,  благоустрою,  прибиранню   кладовища  сільської  ради,  керуючись  ст. 26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», п.2 абзацу 5 ст. 8,  абзац  2 ст. 23, абзац  5 ст. 31 Закону  України  «Про  поховання  та  похоронну  справу»,  враховуючи  рекомендації  постійної комісії з  питань  бюджету,  комунальної  власності,  земельних  відносин  та  соціального  розвитку села,     сільська  рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити «Положення про благодійні  внески для  створення  і  експлуатації  об’єктів,  призначених  для  поховання,  утримання,  збереження  і  охорону  місць  поховань  на  кладовищі  сільської  ради,  його  благоустрій»  (додається). 

2.  Секретарю  сільської ради  Шафранович Т.П.:

2.1. приймати  та  оприбутковувати  кошти  у  відповідності  до  законодавства та Положення;

2.2.  дане  рішення  опублікувати в засобах масової  інформації.

3. Контроль  за  виконанням  цього рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань бюджету, комунальної власності, земельних  відносин  та  соціального  розвитку  села (Н.В. Довга).

  

Сільський  голова                                                            А.А. Закабула

                                                                                                                                 

             

СХВАЛЕНО

Рішення виконкому

сільської  ради

від  29.03.2017 р. № 17

 

 

            Положення  про благодійні  внески

            для  створення  і  експлуатації  обєктів,  призначених

            для  поховання,  утримання,  збереження  і  охорону

            місць  поховань  на  кладовищі  сільської  ради,

            його  благоустрій.

             

І.  ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

      1.1. Положення  про благодійні  внески  для  створення  і  експлуатації  об’єктів,  призначених  для  поховання,  утримання,  збереження  і  охорону  місць  поховань  на  кладовищі  сільської  ради,  його  благоустрій  (далі «Благодійні  внески»)  затверджується  сесією  сільської  ради  відповідно до статті 26 Закону  України   «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні» від 21.05.1997 року  № 280/97-ВР (зі змінами і доповненнями),    ст. 13 Бюджетного  кодексу, Закону  України   «Про  благодійну  діяльність  і  благодійні  організації»,  Постанови  Кабінету  Міністрів  України від 04.08.2000 р. № 1222 «Про  затвердження  Порядку  отримання благодійних  (добровільних) внесків  і  пожертв  від  юридичних  та  фізичних  осіб  бюджетними установами  і  закладами  освіти, охорони  здоров’я,  соціального  захисту,  культури,  науки,  спорту  та  фізичного  виховання  для  потреб  їх  фінансування»Закону  України  «Про  поховання  та  похоронну  справу»,  для  забезпечення  покриття  дефіциту  бюджетних  асигнувань  на  утримання,  збереження  і  охорону  місць  поховань  на  кладовищі  сільської  ради,  його  благоустрій 

             

1.2.  Порядок  надходження  і  використання  «Благодійних  внесків»  визначається  цим  Положенням.

1.3. «Благодійні  внески»  є  складовою  частиною  спеціального  фонду  Нехворощанського  сільського  бюджету  та  фінансовою  частиною місцевого  самоврядування.

1.4.   «Благодійні  внески»  використовуються на створення  і  експлуатації  об’єктів,  призначених  для  поховання,  утримання,  збереження  і  охорону  місць  поховань  на  кладовищі  сільської  ради,  його  благоустрою.

1.5.   «Благодійні  внески»  Нехворощанської  сільської  ради  акумулюються  на  окремому  рахунку  в  управлінні  Державної  казначейської  служби  у  Андрушівському  районі,  який  відкривається  на  основі  рішення   Нехворощанської  сільської  ради  «Про  затвердження  Положення про благодійні  внески  для  створення  і  експлуатації  об’єктів,  призначених  для  поховання,  утримання,  збереження  і  охорону  місць  поховань  на  кладовищі  сільської  ради,  його  благоустрій».

 

ІІ.  ФОРМУВАННЯ  «БЛАГОДІЙНИХ  ВНЕСКІВ»

       Благодійні  внески формуються  із добровільних  пожертвувань  фізичних  і  юридичних  осіб,  установ, підприємств  та  організацій  усіх  форм  власності,  суб’єктів підприємницької  діяльності,  громадських  організацій,  іноземних  громадян. Благодійні  внески  можуть надаватися  за  напрямками видатків,  передбачених  благодійником.

 

ІІІ. ПОРЯДОК  ОБЛІКУ  НАДХОДЖЕННЯ  І  ЗБЕРІГАННЯ  «БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ»

      3.1. Благодійні  внески  приймаються  на  підставі  заяви  прийняття   благодійних  внесків  на  ім’я  Нехворощанського  сільського  голови  по  касовому  ордеру.

3.2. Прийнята  готівка  здається  у  банк   для  зарахування  коштів  на  рахунок благодійних  внесків.

3.3.  Після  надходження  благодійних  внесків  сільська  рада  вносить   зміни  до  спеціального  фонду  кошторису  відповідно  за  напрямами  видатків  ,  визначених    Постановою  Кабінету  Міністрів  України від 28.02.2002 р. № 228 «Про затвердження  порядку  складання,   розгляду,  затвердження та   основних  вимог виконання  кошторисів  бюджетних  установ»

 

ІV. ВИКОРИСТАННЯ   «БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ»

       Шляхи  спрямування   благодійних    внесків  визначаються    сільським  головою  відповідно  до  першочергових  потреб,   пов’язаних  виключно  з  благоустроєм  території.

4.1.  Благодійні  внески  використовуються на:

-  придбання   предметів,  матеріалів,  обладнання  та  інвентаря;

- оплату  праці  з  нарахуваннями працівникам,   які  працюватимуть  по  цивільно-правових  угодах  на:

-  вирубуванні  кущів  і  дерев, косінні  трави та бур’янів  на  кладовищі;

-  прибиранні  безхазяйних  могил;

-  побілці  і  фарбуванні  ритуальної  площадки,  огорожі  та  вхідних  воріт;

-  інше  по  благоустрою  кладовища.

4.2. Виділення  і  перерахування  благодійних  внесків  здійснюється на  підставі  розпорядження  сільського  голови головним  бухгалтером  сільської  ради  у  відповідності  з  цим  Положенням .

 V. ПОРЯДОК  УПРАВЛІННЯ   «БЛАГОДІЙНИМИ  ВНЕСКАМИ»

5.1. Розпорядником   «Благодійних  внесків»  є  сільська  рада,  яка  використовує  їх  за  призначенням  згідно  із  цим  Положенням.

5.2.  Не  використані  у  звітному  році «Благодійні  внески»  вилученню  не  підлягають,  а  переходять  на  наступний  рік і  використовуються  на  цілі,  визначені  цим  Положенням.

5.3.  Контроль  за  цільовим  і  ефективним  використанням  «Благодійних  внесків»  здійснює  постійна   комісії  з  питань  бюджету,  комунальної  власності,  земельних  відносин  та  соціального  розвитку села.

 VІ. ПРИЙОМКА  ВИКОНАНИХ  РОБІТ

6. Прийомка  виконаних  робіт  та  витрачених  матеріалів  проводиться  комісійно  з  включенням  до  її  складу:

 - сільського голови,

- депутатів  сільської  ради.

 

Секретар  ради                                              Т.П. Щафранович

 

                             АНАЛІЗ

     регуляторного впливу від 29.03.2017 року 

Назва  документу:  проект рішення Нехворощанської сільської ради « Про  затвердження 

«Положення  про благодійні  внески  для  створення  і  експлуатації  об’єктів,  призначених  для  поховання,  утримання,  збереження  і  охорону  місць  поховань  на  кладовищі  сільської  ради,  його  благоустрій».

Цей аналіз розроблений на виконання статті 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики", Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Регуляторний орган: Нехворощанська  сільська рада.

Розробник документа: виконком Нехворощанської сільської ради 

1. Визначення проблеми

Покриття дефіциту бюджетних   коштів  на створення  і  експлуатацію  обєктів,  призначених  для  поховання,  утримання,  збереження  і  охорону  місць  поховань  на  кладовищі  сільської  ради,  його  благоустрій.

Наводячи вищезазначене, виникає негайна потреба розробити та затвердити нормативно-правовий акт, який би дозволив встановити порядок надходження  коштів  до сільського бюджету та порядок  їх  використання.  

2. Цілі регулювання

Проект рішення спрямований на:

-          залучення   благодійних  внесків для  створення  і  експлуатації  об’єктів,  призначених  для  поховання,  утримання,  збереження  і  охорону  місць  поховань  на  кладовищі  сільської  ради,  його  благоустрій;

-          збільшення  надходження коштів до  сільського  бюджету  дозволить  утримувати  об’єкти поховання   в  належному  стані.

3. Альтернативні способи досягнення цілей

Перша альтернатива - збереження існуючого стану.

Дана альтернатива є неприпустимою у зв'язку з тим, що цілей правового регулювання не буде досягнуто.

Друга альтернатива - залучення   благодійних  внесків для  створення  і  експлуатації  об'єктів,  призначених  для  поховання,  утримання,  збереження  і охорону  місць  поховань  на  кладовищі  сільської  ради,  його  благоустрій. 

 4. Механізм регулювання  проблеми

Для розв'язання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього Аналізу виконкомом схвалено проект  рішення  «Положення  про благодійні  внески  для  створення  і  експлуатації  об’єктів,  призначених  для  поховання,  утримання,  збереження  і  охорону  місць  поховань  на  кладовищі  сільської  ради,  його  благоустрій». Благодійні  внески  вносяться на спеціальний рахунок сільської  ради і  використовуються  згідно «Положення  про благодійні  внески  для  створення  і  експлуатації  об’єктів,  призначених  для  поховання,  утримання,  збереження  і  охорону  місць  поховань  на  кладовищі  сільської  ради,  його  благоустрій».

5. Обгрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі  прийняття регуляторного акта

     Прийняття рішення  «Положення  про благодійні  внески  для  створення  і  експлуатації  об’єктів,  призначених  для  поховання,  утримання,  збереження  і  охорону  місць  поховань  на  кладовищі  сільської  ради,  його  благоустрій» забезпечить  зростання надходжень  до  сільського бюджету  та  дозволить  утримувати  об’єкти  в  належному  стані.

      Запровадження запропонованого акта забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

 Проект рішення передбачає:

-залучення благодійних внесків  для  створення  і  експлуатації  об’єктів,  призначених  для  поховання,  утримання,  збереження  і  охорону  місць  поховань.

Аналіз вигод та витрат

 

Сфера впливу

вигоди

витрати

Органи влади

Збільшення надходжень до  сільського бюджету

Не  передбачено додаткових витрат

Суб'єкти господарювання

Можливість проводити роботи по благоустрою кладовища

Згідно Положення про благодійні внески для  створення  і  експлуатації  об’єктів,  призначених  для  поховання,  утримання,  збереження  і  охорону  місць  поховань  на  кладовищі  сільської  ради,  його  благоустрій

Населення

Покращення благоустрою кладовища

 Згідно Положення про благодійні внески для  створення  і  експлуатації  об’єктів,  призначених  для  поховання,  утримання,  збереження  і  охорону  місць  поховань  на  кладовищі  сільської  ради,  його  благоустрій

  7. Строк дії

Строк дії зазначеного регуляторного акту  - планується  здійснювати  на  постійній  основі.

8. Показники результативності регуляторного акта

У результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватись та вивчатися:

-  збільшення надходження коштів до сільського бюджету;

- рівень    поінформованості    громадян    з    основних    положень регуляторного акта;

-  кількість громадян, на які поширюється даний проект рішення;

- поліпшиться  благоустрій  кладовища  сільської  ради.

9. Заходи з відстеження результативності регуляторного акту

Відстеження результативності буде здійснюватися на основі аналізу

статистичних даних, що включають в себе:

-          надходження до бюджету, сума  витрачених  коштів на створення  і  експлуатацію  об’єктів,  призначених  для  поховання,  утримання,  збереження  і  охорону  місць  поховань.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання ним чинності.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік після набрання ним чинності, у формі звіту.

Періодичні відстеження будуть здійснюватись раз на кожні 3 (три) роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта  виконкомом  сільської  ради.

 

Сільський голова                                                                               А.А. Закабула

 

Ви тут: Головна Сільські ради Проекти рішень сільських рад Проек рішення Нехворощанської сільської радиПро затвердження «Положення про благодійні внески для створення і експлуатації об’єктів, призначених для поховання, утримання, збереження і охорону місць поховань на кладовищі сільської ради,