Про місцеві податки і збори на 2018 рік

trizyb1

                                                                                                   ПРОЕКТ

 

 

 

                           Нехворощанська сільська рада
                                Андрушівського району
                                Житомирської області
                                       Р І Ш Е Н Н Я

________________сесія                                        Сьомого скликання

від 2017 року №

Про місцеві податки і збори на 2018 рік

Відповідно до підпункту 12.4.3 пункту 12.4 статті 12 статей 265, 269, 274, 277 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755- VІ (зі змінами і доповненнями), Законів України № 1791-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20.12.2016 року, № 1797-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21.12.2016 року, керуючись листом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 12.01.2017 року № 22-28-0.22-443/2-17 «Про індексацію нормативної грошової оцінки земель», статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити на території Нехворощанської сільської ради податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та затвердити порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2018 рік (додаток 1).

2. Встановити ставки єдиного податку на 2018 рік для суб'єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб, що зареєстровані на території Нехворощанської сільської ради і здійснюють підприємницьку діяльність, застосовуючи спрощену систему оподаткування ( додаток 2).

3. Встановити ставки земельного податку на 2018 рік (додаток 3).

4. Встановити ставки земельного податку на 2018 рік для фізичних осіб (додаток 4).

5. Дане рішення набирає чинності з 01січня 2018 року.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності, земельних відносин та соціального розвитку села (Довга Н.В.)

Сільський голова                                           А.А. Закабула

Додаток 1
до рішення
сесії сільської ради
сьомого скликання

Порядок
справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

1. Платники податку
1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.
1.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
а) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
б) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб – власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
в) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

2. Об'єкт оподаткування
2.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.
2.2. Не є об'єктом оподаткування:
а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);
б) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
в) гуртожитки;
г) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі в зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради;
ґ) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям –сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям – інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;
д) об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;
е) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;
є) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
ж) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.
3. База оподаткування
3.1. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

3.2. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється Андрушівського відділення Бердичівської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління державної фіскальної служби у Житомирській області на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності та інші правоустановчі документи.
3.3. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно, виходячи із загальної площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

4. Ставка податку
4.1. Встановити наступні ставки для житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв.м бази оподаткування, а саме:

№ п/п

Об’єкти житлової нерухомості

Ставка податку

1

житловий будинок

0,25

2

прибудова до житлового будинку

0,25

3

квартира

0,25

4

кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах

0,05

5

котедж

0,5

6

садовий будинок

0,25

7

дачний будинок

0,25

 

 

При цьому врахувати, що:
а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;
б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;
в) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;
г) котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;
ґ) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах - ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;
д) садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;
е) дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку".

4.2. Встановити наступні ставки для нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв.м бази оподаткування, а саме:

№ п/п

Об’єкти нежитлової нерухомості

Ставка податку

1

Будівлі готельні

0,5

2

Будівлі офісні

0,5

3

Будівлі торговельні

0,5

4

Гаражі

0,025

5

Будівлі для публічних виступів

1

6

Господарські (присадибні) будівлі

0

7

Інші будівлі

0,01

 

 

 

 

При цьому врахувати, що:
а) будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;
б) будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;
в) будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;
г) гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;
ґ) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);
д) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;
е) інші будівлі.

4.3. Розрахунок ставки податку у гривнях щорічно проводить Андрушівське відділення Бердичівської ОДПІ.

5. Порядок обчислення суми податку
5.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб на території сільської ради, проводиться Андрушівським відділенням Бердичівської ОДПІ за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості, у такому порядку:
1) за наявності у власності платника податку одного об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів а) або б) пункту 8.1. розділу 8 цього Порядку;
2) за наявності у власності платника податку більше одного об'єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної
площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпунктів а) або б) пункту 8.1. розділу 8 цього Порядку;

3) за наявності у власності платника податку об'єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпункту в) пункту 8.1. розділу 8 цього Порядку;
4) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього пункту, розподіляється органом державної фіскальної служби пропорційно до питомої ваги житлової площі кожного з об'єктів житлової нерухомості.
Обчислення суми податку з об'єкта / об'єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється органом державної фіскальної служби за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості , виходячи із загальної площі кожного з об'єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.
5.2. Податкове/податкові повідомлення рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з пунктом 5.1 цього розділу, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку органом державної фіскальної служби за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).
5.3. Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.
5.4. Органи державної фіскальної служби за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні органи державної фіскальної служби за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення – рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
5.5. Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень – рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють органи державної фіскальної служби за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.
5.6. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до органу державної податкової служби за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:
• об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
• розміру загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
• права на користування пільгою із сплати податку;
• розміру ставки податку;
• нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними органів державної фіскальної служби та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, орган державної фіскальної служби за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

5.7. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати державній фіскальній службі відомості, необхідні для розрахунку податку за місцем розташування такого об'єкта

нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
5.8. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності.
Орган державної фіскальної служби надсилає податкове повідомлення–рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

6. Податковий період
Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7. Строк та порядок сплати податку
7.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта/об'єктів оподаткування і зараховується до сільського бюджету с. Нехворощ згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
7.2. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:
а) фізичними особами — протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами — авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

8. Пільги із сплати податку
8.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часок, що перебуває у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:
а) для квартир/квартири незалежно від їх кількості – на 60 кв.метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв.метрів;
в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) – на 180 кв.метрів.
Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).
8.2. Сільська рада за зверненням фізичних або юридичних осіб, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, може встановлювати пільги з податку, що сплачується на території сільської ради з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, релігійних організацій України, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

Пільги з податку, що сплачується на території сільської ради з об'єктів житлової нерухомості для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

Пільги з податку, що сплачується на території сільської ради з об'єктів житлової нерухомості для фізичних осіб не надаються на:
а) об'єкт/об'єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об'єкта/об'єктів перевищує п'ятикратний розмір неоподатковуваної площі;
б) об'єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Пільги з податку, що сплачується на території сільської ради з об'єктів нежитлової нерухомості встановлюються в залежності від майна, яке є об'єктом оподаткування.

Сільська рада, щороку до 1 лютого подає Андрушівському відділенню Бердичівської ОДПІ відомості стосовно пільг, наданих сільською радою відповідно до цього підпункту.

1) Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають Андрушівському відділенню Бердичівської ОДПІ декларацію за формою, встановленою Державною фіскальною службою України у порядку, передбаченому статтею 46 «Податкова декларація (розрахунок)» Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

Секретар ради                                                                          Т.П. Шафранович

Додаток 2
до рішення
сесії
сільської ради
сьомого скликання

Ставки єдиного податку з 01 січня 2018 р. для суб'єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб, що зареєстровані на території Нехворощанської сільської ради і здійснюють підприємницьку діяльність застосовуючи спрощену систему оподаткування.

Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:
1) Перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує
300 000 гривень;

Ставка єдиного податку
Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:
Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом на 1 січня 2018 року (далі у цій главі - прожитковий мінімум), та у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

1) Для першої групи платників єдиного податку
По видах діяльності

КВЕД

 Вид діяльності

Ставка у відсотках

(від прожиткового  мінімуму станом на 01січня)

52.62.0

роздрібна торгівля на ринках

10

 

виготовлення взуття за індивідуальним замовленням

10

 

послуги з ремонту взуття;

10

 

виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;

10

 

виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;

10

 

виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;

10

 

 виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;

10

 

виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;

10

 

виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;

10

 

додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;

10

 

послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;

10

 

виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;

10

 

послуги з ремонту трикотажних виробів;

10

 

виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;

10

 

послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;

10

 

виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням; 

10

 

послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;

10

 

виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;

10

 

послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;

10

 

виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;

10

 

технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;

10

 

послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури;

10

 

послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;

10

 

послуги з ремонту годинників;

10

 

послуги з ремонту велосипедів;

10

 

послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;

10

 

виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;

10

 

послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

10

 

 виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;

10

 

 послуги з ремонту ювелірних виробів;

10

 

прокат речей особистого користування та побутових товарів;

10

 

послуги з виконання фоторобіт;

10

 

послуги з оброблення плівок;

10

 

послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;

10

 

послуги з чищення та фарбування текстильних,  трикотажних і хутрових виробів;

10

 

вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;

10

 

2) Друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

Ставка єдиного податку
Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:
Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2018 року, та у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

2) для другої групи платників єдиного податку у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005) ( va375202-05 ).
Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників
єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи;
По видах діяльності

КВЕД

 Вид діяльності

Ставка у відсотках

(від мінімальної заробітної плати станом на 01січня)

52.62.0

роздрібна торгівля на ринках

12

 

виготовлення взуття за індивідуальним замовленням

12

 

послуги з ремонту взуття;

12

 

виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;

12

 

виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;

12

 

виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;

12

 

 виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;

12

 

виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;

12

 

виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;

12

 

додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;

12

 

послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;

12

 

виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;

12

 

послуги з ремонту трикотажних виробів;

12

 

виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;

12

 

послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;

12

 

виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;

12

 

послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;

12

 

виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;

12

 

послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;

12

 

виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;

12

 

технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;

12

 

послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури;

12

 

послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;

12

 

послуги з ремонту годинників;

12

 

послуги з ремонту велосипедів;

12

 

послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;

12

 

виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;

12

 

послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

12

 

 виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;

12

 

 послуги з ремонту ювелірних виробів;

12

 

прокат речей особистого користування та побутових товарів;

12

 

послуги з виконання фоторобіт;

12

 

послуги з оброблення плівок;

12

 

послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;

12

 

послуги з чищення та фарбування текстильних,  трикотажних і хутрових виробів;

12

 

вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;

12

45.32

Iзоляцiйнi роботи

12

45.25

Iншi будiвельнi роботи

12

22.15

Iншi види видавничої дiяльностi

12

99.9

Iншi види дiяльностi

12

45.45

Iншi роботи з завершення будiвництва

12

72.6

Iнша дiяльнiсть у сферi iнформатизацiї

12

92.3

Iнша дiяльнiсть у сферi культури

12

92.5

Iнша дiяльнiсть у сферi культури, не вiднесена до iнших групувань

12

85.14

Iнша дiяльнiсть у сферi охорони здоров'я  людини

12

92.62

Iнша дiяльнiсть у сферi спорту

12

74.11.1

Адвокатська дiяльнiсть

12

45

Будiвництво

12

45.23

Будiвництво дорiг, аеродромiв та улаштування поверхнi спортивних споруд

12

45.21.2

Будiвництво мостiв, шляхових естакад, тунелiв та метрополiтену

12

25.12

Вiдновлення протектора гумових шин та  покришок

12

85.2

Ветеринарна дiяльнiсть

12

28.75

Виготовлення iнших готових металевих виробiв

12

45.22

Виготовлення каркасних конструкцiй i покрiвель

12

22.1

Видавнича дiяльнiсть

12

15.9

Виробництво  напоїв

12

36.5

Виробництво iгор та iграшок

12

31.3

Виробництво iзольованого проводу та кабелю

12

28.62

Виробництво iнструментiв

12

26.66

Виробництво iнших виробiв з бетону, гiпсу та цементу

12

20.51

Виробництво iнших виробiв з деревини

12

21.25.0

Виробництво iнших виробiв з паперу та картону

12

28.7

Виробництво iнших готових металевих виробiв

12

27.45

Виробництво iнших кольорових металiв

12

29.32.1

Виробництво iнших машин та устатковання  для сiльського та лiсового господарства

12

36.14

Виробництво iнших меблiв

12

35

Виробництво iнших транспортних засобiв

12

15.8

Виробництво iнших харчових продуктiв

12

31.6

Виробництво iншого електричного устатковання

12

18.24

Виробництво iншого одягу та аксесуарiв

12

34.1

Виробництво автомобiлiв

12

34.20.0

Виробництво автомобiльних кузовiв, причепiв та напiвпричепiв

12

28.12

Виробництво будiвельних металевих виробiв

12

35.42

Виробництво велосипедiв

12

18.22

Виробництво верхнього одягу

12

28.73

Виробництво виробiв з дроту

12

33.5

Виробництво годинникiв

12

26.63

Виробництво готових для використання бетонних сумiшей

12

15.72

Виробництво готових кормiв для домашнiх тварин

12

28

Виробництво готових металевих виробiв

12

17.4

 

Виробництво готових текстильних виробiв, крiм одягу

12

20.30

Виробництво дерев'яних будiвельних конструкцiй та столярних виробiв

12

20.4

Виробництво дерев'яної тари

12

31

Виробництво електричних машин та устатковання

12

15.84

Виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробiв

12

26.3

Виробництво керамiчних плиток та плит

12

17.51.0

Виробництво килимiв та килимових виробiв

12

28.74

Виробництво крiпильних засобiв, ланцюгiв i пружин

12

15.62

Виробництво крохмалю та крохмальних продуктiв

12

15.98

Виробництво мiнеральних вод та iнших безалкогольних напоїв

12

36.62

Виробництво мiтел та щiток

12

15.85

Виробництво макаронних виробiв

12

15.43

Виробництво маргарину та аналогiчних харчових жирiв

12

36.1

Виробництво меблiв

12

36.12

Виробництво меблiв для офiсiв та пiдприємств торгiвлi

12

36.11

Виробництво меблiв для сидiння

12

36

Виробництво меблiв; виробництво iншої продукцiї

12

24.5

Виробництво мила та миючих засобiв, засобiв для чищення та полiрування; парфумерних та косметичних засобiв

12

15.5

Виробництво молочних продуктiв та морозива

12

15.11

Виробництво м'яса

12

15.12

Виробництво м'яса свiйської птицi та кролiв

12

15.1

Виробництво м'яса та м'ясних продуктiв

12

15.41

Виробництво нерафiнованих олiї та жирiв

12

17.53

Виробництво нетканих текстильних матерiалiв та виробiв з них

12

15.4

Виробництво олiї та тваринних жирiв

12

33.40

Виробництво оптичних приладiв  та фотографiчного устатковання

12

30.01

Виробництво офiсного устатковання

12

30

Виробництво офiсного устатковання та електронно-обчислювальних машин

12

28.72

Виробництво паковань з легких металiв

12

21.22

Виробництво паперових виробiв господарсько-побутового та санiтарно-гiгiєнiчного призначення

12

15.61

Виробництво продуктiв борошномельно-круп'яної промисловостi

12

15.42

Виробництво рафiнованих олiї та жирiв

12

15.2

Виробництво рибних продуктiв

12

18.21

Виробництво робочого одягу

12

26.1

Виробництво скла та виробiв зi скла

12

15.82

Виробництво сухарiв, печива, пирогiв i тiстечок тривалого зберiгання

12

26.64

Виробництво сухих будiвельних сумiшей

12

17.54

Виробництво текстильних виробiв, не вiднесених до iнших групувань

12

29.31

Виробництво тракторiв для сiльського та лiсового господарства

12

17.71

Виробництво трикотажних панчiшно-шкарпеткових виробiв

12

17.6

Виробництво трикотажного полотна

12

27.2

Виробництво труб

12

20.2

Виробництво фанери, плит та панелей, шпону

12

24.64

Виробництво фотоматерiалiв

12

15.89

Виробництво харчових продуктiв, не вiднесених до iнших групувань

12

15.81

Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв

12

26.4

Виробництво цегли, черепицi та iнших будiвельних виробiв з випаленої глини

12

19.1

Виробництво шкiри

12

01.11

Вирощування зернових та технiчних культур

12

45.33.2

Водопровiднi, каналiзацiйнi та протипожежнi роботи

12

45.33.3

Газопровiднi роботи

12

91.3

Дiяльнiсть iнших громадських органiзацiй

12

60.2

Дiяльнiсть iншого наземного транспорту

12

60.24.0

Дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту

12

60.21.1

Дiяльнiсть автомобiльного регулярного транспорту

12

60.21

Дiяльнiсть автомобiльного та iншого мiського регулярного транспорту

12

85.1

Дiяльнiсть в сферi охорони здоров'я людини

12

55.10

Дiяльнiсть готелiв

12

55

Дiяльнiсть готелiв та ресторанiв

12

97.00

Дiяльнiсть домашнiх господарств як виробникiв послуг для власного споживання

12

96

Дiяльнiсть домашнiх господарств як виробникiв товарiв для власного споживання

12

75.24.1

Дiяльнiсть з охорони громадського порядку та безпеки

12

55.51

Дiяльнiсть їдалень

12

55.5

Дiяльнiсть їдалень та послуги з постачання готової їжi

12

55.30.2

Дiяльнiсть кафе

12

60

Дiяльнiсть наземного транспорту

12

91.11

Дiяльнiсть органiзацiй промисловцiв та пiдприємцiв

12

93.04

Дiяльнiсть по забезпеченню фiзичного комфорту

12

55.3

Дiяльнiсть ресторанiв

12

60.22

Дiяльнiсть таксi

12

92

Дiяльнiсть у сферi культури та спорту, вiдпочинку та розваг

12

75.24

Дiяльнiсть у сферi охорони громадського порядку та безпеки

12

74.11

Дiяльнiсть у сферi права

12

92.6

Дiяльнiсть у сферi спорту

12

74.81

Дiяльнiсть у сферi фотографiї

12

80.10.1

Дошкiльна освiта

12

22.21

Друкування газет

12

28.52

Загальнi механiчнi операцiї

12

80.21

Загальна середня освiта та позашкiльна освiта

12

45.21

Загальнобудiвельнi роботи

12

41

Збирання, очищення та розподiлення води

12

01.3

Змiшане сiльське господарство

12

64.12

Кур'єрська дiяльнiсть

12

02.01.1

Лiсiвництво та лiсозаготiвлi

12

02

Лiсове господарство та пов'язанi з ним послуги

12

20.1

Лiсопильне та стругальне виробництво; просочування деревини

12

45.44

Малярнi роботи та склiння

12

85.12

Медична практика

12

01.5

Мисливство

12

29.24.3

Монтаж iнших машин та устатковання загального призначення

12

29.11.4

Монтаж двигунiв та турбiн

12

29.53.2

Монтаж машин та устатковання для перероблення сiльгосппродуктiв

12

29.56.5

Монтаж машин та устатковання спецiального призначення, не вiднесених до iнших групувань

12

45.25.4

Монтаж металевих конструкцiй

12

45.21.7

Монтаж та  встановлення збiрних конструкцiй

12

93

Надання iндивiдуальних послуг

12

93.05

Надання iнших iндивiдуальних послуг

12

22.25

Надання iнших послуг у полiграфiчнiй дiяльностi

12

93.02

Надання послуг перукарнями та салонами краси

12

02.02

Надання послуг у лiсовому господарствi

12

01.4

Надання послуг у рослинництвi i тваринництвi; облаштування ландшафту

12

01.41

Надання послуг у рослинництвi; облаштування ландшафту

12

01.42

Надання послуг у тваринництвi

12

74.11.2

Нотарiальна та iнша юридична дiяльнiсть

12

72.30.0

Оброблення даних

12

26.70.0

Оброблення декоративного та будiвельного каменю

12

20

Оброблення деревини та виробництво виробiв з деревини, крiм меблiв

12

28.5

Оброблення металiв

12

37.10.0

Оброблення металевих вiдходiв та брухту

12

01.12

Овочiвництво, декоративне садiвництво та вирощування продукцiї розсадникiв

12

17.3

Оздоблення тканин та текстильних виробiв

12

51

Оптова торгiвля i посередництво в оптовiй торгiвлi

12

51.47

Оптова торгiвля iншими непродовольчими товарами споживчого призначення

12

51.38

Оптова торгiвля iншими продуктами харчування

12

51.56

Оптова торгiвля iншими промiжними продуктами

12

51.53.2

Оптова торгiвля будiвельними матерiалами

12

51.43.1

Оптова торгiвля електропобутовими приладами

12

51.23.0

Оптова торгiвля живими тваринами

12

51.21

Оптова торгiвля зерном, насiнням та кормами для тварин

12

51.33

Оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, олiєю, тваринним маслом та жирами

12

51.32.0

Оптова торгiвля м'ясом та м'ясопродуктами

12

51.4

Оптова торгiвля непродовольчими споживчими  товарами

12

51.5

Оптова торгiвля несiльськогосподарськими промiжними продуктами

12

51.47.2

Оптова торгiвля папером, картоном, книгами, журналами та канцелярським приладдям

12

63.40

Органiзацiя перевезення вантажiв

12

93.03

Органiзацiя поховань та надання пов'язаних з ними послуг

12

71.1

Оренда автомобiлiв

12

71

Оренда машин та устатковання; прокат побутових виробiв i предметiв особистого вжитку

12

71.31

Оренда сiльськогосподарських машин та устатковання

12

80

Освiта

12

80.42

Освiта дорослих та iншi види освiти

12

45.1

Пiдготовка будiвельних дiлянок

12

17.17

Пiдготовка та прядiння iнших текстильних волокон

12

15.51

Перероблення молока та виробництво сиру

12

15.31

Перероблення та консервування картоплi

12

15.3

Перероблення та консервування овочiв та фруктiв

12

15.33.0

Перероблення та консервування овочiв та фруктiв, не вiднесене до iнших групувань

12

80.21.3

Позашкiльна освiта

12

45.43

Покриття пiдлог та облицювання стiн

12

22.2

Полiграфiчна дiяльнiсть та пов'язанi з нею послуги

12

51.1

Посередництво в оптовiй торгiвлi

12

51.18

Посередництво в спецiалiзованiй  торгiвлi iншими товарами

12

50.30.3

Посередництво в торгiвлi автомобiльними деталями та приладдям

12

51.13

Посередництво в торгiвлi деревиною та будiвельними матерiалами

12

51.15

Посередництво в торгiвлi меблями, побутовими товарами,  залiзними та iншими металевими виробами

12

50.40.3

Посередництво в торгiвлi мотоциклами

12

51.12.0

Посередництво в торгiвлi паливом, рудами, металами та хiмiчними речовинами

12

51.11

Посередництво в торгiвлi сiльськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напiвфабрикатами

12

51.16

Посередництво в торгiвлi текстильними виробами, одягом, взуттям та шкiряними виробами

12

51.19

Посередництво в торгiвлi товарами широкого асортименту

12

63.3

Послуги з органiзацiї подорожувань

12

93.01.1

Прання, оброблення бiлизни та iнших текстильних виробiв

12

93.01

Прання, хiмчистка та фарбування

12

74.7

Прибирання  виробничих та житлових примiщень, устатковання та транспортних засобiв

12

74.70

Прибирання  виробничих та житлових примiщень, устатковання та транспортних засобiв

12

90.03.0

Прибирання смiття, боротьба з забрудненням та подiбнi види дiяльностi

12

71.4

Прокат побутових виробiв та предметiв особистого вжитку

12

74.40.0

Рекламна дiяльнiсть

12

52.74.1

Ремонт i перероблення одягу

12

29.24.4

Ремонт i технiчне обслуговування iнших машин та устатковання загального призначення

12

32.30.2

Ремонт i технiчне обслуговування апаратури для приймання, запису  та вiдтворення звуку i зображення

12

29.52.3

Ремонт i технiчне обслуговування машин та устатковання для добувної промисловостi й будiвництва

12

52.74

Ремонт iнших побутових виробiв та предметiв особистого вжитку

12

52.72.2

Ремонт iнших побутових електричних  товарiв

12

52.71.1

Ремонт взуття

12

52.71

Ремонт взуття та iнших виробiв зi шкiри

12

52.71.2

Ремонт виробiв зi шкiри та iнших матерiалiв

12

52.73.1

Ремонт годинникiв

12

52.73

Ремонт годинникiв та ювелiрних виробiв

12

52.7

Ремонт побутових виробiв та предметiв особистого вжитку

12

52.72

Ремонт побутових електричних  товарiв

12

52.72.1

Ремонт радiотелевiзiйної аудiо- та вiдеоапаратури

12

31.62.3

Ремонт та технiчне обслуговування iншого електричного устатковання, не вiднесеного до iнших групувань

12

31.10.2

Ремонт та технiчне обслуговування електродвигунiв, генераторiв i трансформаторiв

12

33.20.3

Ремонт та технiчне обслуговування контрольно-вимiрювальних приладiв

12

32.20.2

Ремонт та технiчне обслуговування передавальної апаратури

12

52.73.2

Ремонт ювелiрних виробiв

12

36.30.2

Ремонт, обслуговування та установлення музичних iнструментiв

12

29.32.4

Ремонт, технiчне обслуговування i монтаж iнших машин та устатковання  для сiльського та лiсового господарства

12

29.55.2

Ремонт, технiчне обслуговування i монтаж машин та устатковання для виробництва паперу та картону

12

29.43.2

Ремонт, технiчне обслуговування та монтаж верстатiв

12

92.31.2

Реставрацiйна дiяльнiсть

12

05

Рибальство, рибництво та пов'язанi з ними послуги

12

45.4

Роботи з завершення будiвництва

12

45.11

Розбирання та знесення будiвель; землянi роботи

12

01.25

Розведення iнших тварин

12

01.21

Розведення великої рогатої худоби

12

01.22

Розведення овець, кiз, коней

12

01.24

Розведення птицi

12

01.23

Розведення свиней

12

52.27.2

Роздрiбна торгiвля iншими продовольчими товарами

12

52.27

Роздрiбна торгiвля iншими продовольчими товарами у спецiалiзованих магазинах

12

52.44.9

Роздрiбна торгiвля iншими товарами для дому

12

50.30.2

Роздрiбна торгiвля автомобiльними деталями та приладдям

12

50.10.2

Роздрiбна торгiвля автомобiлями

12

52.1

Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах

12

52.12

Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах без переваги продовольчого асортименту

12

52.11

Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах з перевагою  продовольчого асортименту

12

52.48

Роздрiбна торгiвля у спецiалiзованих магазинах iншими непродовольчими товарами

12

52.4

Роздрiбна торгiвля у спецiалiзованих магазинах непродовольчими товарами

12

52.5

Роздрiбна торгiвля уживаними товарами в магазинах

12

01.1

Рослинництво

12

01

Сiльське господарство, мисливство та пов'язанi з ними послуги

12

45.42

Столярнi та теслярськi роботи

12

85.13

Стоматологiчна практика

12

01.2

Тваринництво

12

92.31.1

Театральна та iнша мистецька дiяльнiсть

12

17

Текстильне виробництво

12

50.2

Технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв

12

22.32

Тиражування  вiдеозаписiв

12

22.31

Тиражування звукозаписiв

12

50.3

Торгiвля автомобiльними деталями та приладдям

12

50.1

Торгiвля автомобiлями

12

50

Торгiвля автомобiлями та мотоциклами, їх технiчне обслуговування та ремонт

12

50.4

Торгiвля мотоциклами та їх ремонт

12

93.01.2

Чищення та фарбування текстильних та хутряних виробiв

12

45.41

Штукатурнi роботи

12

Секретар ради                                                 Т.П. Шафранович

Додаток 3
до рішення
сесії сільської ради
сьомого скликання

Про ставки земельного податку на 2018 рік

Відповідно до ст. 274, ст. 277 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755- VІ (зі змінами і доповненнями), до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами і доповненнями)

1. Встановити на території Нехворощанської сільської ради ставки земельного податку на 2018 рік:
- за земельні ділянки зайняті під житловим фондом 0,03 відсотка від нормативно грошової оцінки;
- за земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства 0,3 відсотка;
- за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім державної і комунальної власності) 7 відсотків;
- за земельні ділянки, які знаходяться у власності у суб'єктів господарювання і використовуються у комерційних цілях 2 відсотки;
- за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, для сільськогосподарських угідь, нормативно грошову оцінку яких не проведено – у розмірі 2 відсотки від нормативно грошової оцінки площі ріллі по області.
2. Про надання пільги по сплаті земельного податку на 2018 рік

2.1. Звільнити від сплати земельного податку на 2018 рік заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів.

Секретар ради                                                                      Т.П. Шафранович

Додаток 4
до рішення
сесії сільської ради
сьомого скликання
Про ставки земельного
податку на 2018 рік для фізичних осіб

У відповідності до Законів України № 1791-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20.12.2016 року, до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами і доповненнями, керуючись листом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 12.01.2017 року № 22-28-0.22-443/2-17 «Про індексацію нормативної грошової оцінки земель», а також враховуючи індекс споживчих цін за 2017 рік

Нехворощ -3
Для обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за 1 га 112 грн. Х 1,249 = 140 грн.х1,433= 200,62 грн.х1,06 = 212.66 грн.
Для індивідуального дачного будівництва за 1 га 112 грн. Х 1,249 = 140 грн. х1,433= 200,62 грн. х 1,06= 212.66 грн.

Нехворощ -2
Для обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за 1 га 137 грн. Х 1,249 = 171 грн. х1,433 = 245.04 грн. х 1,06 =259.74 грн.
Для індивідуального дачного будівництва за 1 га 137 грн. Х 1,249 = 171 грн. х1,433=245.04 грн. х 1,06 = 259.74 грн.

Нехворощ -1
Для обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за 1 га 156 грн. Х 1,249 = 195 грн. х1,433=279,43 грн. х 1,06 =296.20 грн.
Для індивідуального дачного будівництва за 1 га 156 грн. Х 1,249 = 195 грн. х1,433=279,43 грн. х 1,06 =296.20 грн.

Для всіх економіко-планувальних зон населеного пункту:
Для особистого селянського господарства за 1 га 39.30 грн. Х 1,249 = 49 грн. Х 1,2= 58,80
Цільове призначення за 1 га 39.30 грн. Х 1,249 = 49 грн. Х 1,2= 58,80 грн.

2. Встановити пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб:
Якщо фізична особа звільняється від сплати земельного податку та має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги.
Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового (податкового) періоду у якому подано таку заяву.

Секретар ради                                                                         Т.П. Шафранович

Аналіз регуляторного впливу
до рішення Нехворощанської сільської ради
«Про місцеві податки і збори на 2018 рік»

Назва документу: проект рішення Нехворощанської сільської ради ««Про місцеві податки і збори на 2018 рік»

Цей аналіз розроблений на виконання статті 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.
Регуляторний орган: Нехворощанська сільська рада.
Розробник документа: виконком Нехворощанської сільської ради
1. Визначення проблеми
Цей регуляторний акт встановлює місцеві податки і збори, визначає об'єкти оподаткування, платників податків і зборів, розмір ставок, пільги зі сплати окремих видів податків, що зумовлює надходження додаткових коштів до сільського бюджету та створює передумови для розвитку підприємництва, економіки в цілому, та соціально-економічного розвитку території.
2. Цілі державного регулювання
Проект регуляторного акту спрямований на виконання норм Податкового кодексу в частині встановлення місцевих податків та сприяння регуляторному середовищу.
Основними цілями прийняття регуляторного акту є:
- впорядкування сплати місцевих податків ;
- поповнення дохідної частини сільського бюджету за рахунок надходжень від сплати місцевих податків;
- встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності суб'єктів господарювання та відповідно до потреб сільського бюджету;
- визначення порядку нарахування та строків сплати податків і зборів;
- забезпечення необхідних надходжень до сільського бюджету.
3. Альтернативи
3.1 Залишення питання неврегульованим, означає недоотримання додаткових надходжень від сплати місцевих податків та зборів, неможливість направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного та культурного розвитку, зменшення фінансування соціальної сфери та порушення чинного законодавства України. Альтернатива є неприйнятною, оскільки не допомагає вирішити проблему.
3.2 Прийняття проекту нормативно-правового акту «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік».
Аналіз обраної альтернативи показує, що перший спосіб не є прийнятним, так як він цілком не задовольняє ні інтереси держави з однієї сторони, ні територіальної громади з іншої. Невизначеність процесу введення в дію місцевих податків і зборів призведе до втрат надходжень до місцевого бюджету, які можливо було б залучити на здійснення програм соціально-економічного та культурного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери.
За таких обставин, перевага була віддана другому способу, оскільки у цьому випадку досягнути вищезазначеної мети можливо у найбільш короткий термін з врахуванням особливостей роботи сільської ради, її виконавчих органів, органів фіскальної служби.
4. Механізм розв'язання проблеми
Згідно Податкового кодексу України до повноважень сільських рад належить прийняття рішення про встановлення місцевих податків та зборів та пільг по місцевих податках і зборах.
Зробити це можливо за рахунок прийняття відповідного рішення Нехворощанської сільської ради.
Тому вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів на території сільської ради пропонується шляхом прийняття рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік».
5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей
Враховуючи, що виконання зазначеного рішення є загальнообов'язковим для всіх учасників правовідносин у системі оподаткування, досягнення цілей, передбачених п.2 цього аналізу, вбачається цілком реальним.
Рішення буде запроваджено на належному рівні і підлягатиме обов'язковому виконанню органом місцевого самоврядування, органом державної фіскальної служби та платниками місцевих податків і зборів.
Досягнення встановлених цілей шляхом виконання вимог даного регуляторного акту принесе вигоди без необхідності здійснення витрат, а саме:
- зменшуються витрати на адміністрування місцевих податків і зборів;
- орган місцевого самоврядування дотримається принципу верховенства закону;
- орган державної фіскальної служби та платники місцевих податків і зборів застосовуватимуть нормативно-правові акти Нехворощанської сільської ради з питань оподаткування, які відповідатимуть вимогам чинного законодавства.
Контроль та нагляд за додержанням вимог запропонованого регуляторного акту буде здійснюватися органами державної фіскальної служби систематично, у тому числі під час проведення перевірок.
Розробка рішення сесії здійснюється за принципами:
-законності;
-гласності (відкритості та загальнодоступності);
-колегіальності.
6. Визначення показників результативності рішення
Регулювання впливає на кожну з трьох базових сфер: інтереси громадян та суб'єктів господарювання, інтереси держави, органу місцевого самоврядування.
Аналіз вигод та витрат

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи влади

- нормативні акти сільської ради з питань оподаткування місцевими податками і зборами, відповідатимуть вимогам чинного законодавства;

- зростання надходжень до сільського бюджету, що забезпечить додаткові можливості для досягнення соціально-економічного розвитку та вирішення проблем благоустрою, потреб громади, фінансування програм та збалансування інтересів усіх учасників регуляторного процесу.

відсутні

 Суб’єкти  господарювання

- відсутність збільшення розмірів ставок єдиного податку.  

- встановлення пільг з податку на нерухоме майно.

- ставки податку на земельні ділянки, які знаходяться під забудовою встановлені на рівні минулорічних.

- створення передумов для розвитку бізнесу та потенційного освоєння  економічно привабливих територій.

Запровадження додаткових

податків та зборів відповідно

до норм законодавства України.

населення

- встановлення пільг зі податку на нерухоме майно.

- ставки податку на земельні ділянки, які знаходяться під забудовою встановлені на рівні минулорічних.

Запровадження додаткових

податків та зборів відповідно

до норм законодавства України.

 

7. Строк дії
Пропонується встановити строк дії регуляторного акту на 2018 рік, що співвідноситься з цілями його прийняття. Зміни до регуляторного акта вносяться в разі потреби та у разі внесення змін до чинного законодавства.
8. Показники результативності регуляторного акту
Показниками результативності запропонованого проекту рішення сільської ради є збільшення надходжень до сільського бюджету.
9. Заходи з відстеження результативності регуляторного акту
Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься протягом року з дня набрання ним чинності, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.
Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити за три місяці до закінчення терміну, на який приймається даний регуляторний акт.
Періодичне відстеження результативності не планується, в зв'язку з тим, що термін дії регуляторного акта складає 1 рік.
Під час проведення відстеження результативності цього регуляторного акта будуть використовуватись офіційні статистичні дані щодо показників результативності регуляторного акта.

Сільський голова                                                                                 А.А. Закабула

 

 

Ви тут: Головна Сільські ради Проекти рішень сільських рад Про місцеві податки і збори на 2018 рік