Про затвердження «Правил благоустрою території населеного пункту Нехворощанської сільської ради Андрушівського району Житомирської області»

trizyb1

                                                                        ПРОЕКТ

 

 

                              Нехворощанська сільська рада
                                   Андрушівського району
                                    Житомирської області

                                        Р І Ш Е Н Н Я

___________________сесія                                            Сьомого скликання

від 2017 року №

Про затвердження «Правил
благоустрою території населеного пункту
Нехворощанської сільської ради
Андрушівського району Житомирської області»

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та з метою забезпечення благоустрою населеного пункту Нехворощанської сільської ради, підвищення відповідальності посадових осіб підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, а також громадян за стан благоустрою та санітарний стан, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, захисту довкілля, покращення санітарного стану, збереження об'єктів та елементів благоустрою, зелених насаджень на території Нехворощанської сільської ради, керуючись пунктом 44 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити «Правила благоустрою території населеного пункту Нехворощанської сільської ради Андрушівського району Житомирської області», (далі «Правила благоустрою») (додаються).
2. Затвердити «Порядок визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд в утриманні об'єктів благоустрою» (додаток).
3. Виконавчому комітету сільської ради забезпечити реалізацію положень та вимог зазначених Правил та встановити контроль за їх виконанням.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії сільської ради з питань бюджету, комунальної власності, земельних відносин та соціального розвитку села, гуманітарних питань, законності, місцевого самоврядування та соціального захисту населення (Н.В. Довга, Г.А. Пасюк).
Сільський голова                                           А.А. Закабула

Додаток
до рішення
сесії сільської ради
7 скликання від 2017 року

Правила благоустрою території населеного пункту
Нехворощанської сільської ради Андрушівського району Житомирської області
1. Загальні положення.
1.1.Правила благоустрою та утримання території населеного пункту Нехворощанської сільської ради (далі – Правила) є нормативно-правовим актом, яким встановлюється порядок благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою, визначаються права та обов'язки учасників правовідносин у сфері благоустрою на території населеного пункту.
1.2.Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини і містять загальнообов'язкові норми, щодо порядку здійснення благоустрою, належного утримання та раціонального використання територій населеного пункту Нехворощанської сільської ради, організації упорядкування і охорони об'єктів благоустрою, за порушення яких настає відповідальність, передбачена законодавством України.
1.3.Правовою підставою Правил є закони України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про відходи», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про відповідальність за порушення у сфері містобудівної діяльності», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», Кодекс України про адміністративні правопорушення, інші закони та нормативні акти України, які регулюють правовідносини у сфері благоустрою населених пунктів.
1.4.Учасниками правовідносин з питань благоустрою населеного пункту, згідно з цими Правилами, є керівники та інші посадові особи підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування, а також населення територіальної громади, яке на ній проживає.
1.5. Функцію координації діяльності у сфері благоустрою і санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в населеного пункту, здійснює сільський голова.
1.6. Рішення Нехворощанської сільської ради та виконавчого комітету щодо благоустрою населеного пункту є обов'язковим для виконання розміщеними на території сільської ради підприємствами, установами, організаціями та громадянами.
1.7.У Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
благоустрій сіл – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території села з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;
відходи побутові – відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках ( тверді, великогабаритні, рідкі, крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення;
відходи ремонтні – залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, що утворилися під час проведення у житловому будинку, окремій квартирі, будинку громадського призначення капітального та поточного ремонту, перепланування, переобладнання, прибудови тощо;
відходи рідкі – побутові відходи, що утворюються у будинку за відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах;
відходитверді – залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть у подальшому використовуватися за призначенням;
вулично-дорожня мережа – мережа вулиць, доріг загального користування, проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок призначені для руху транспортних засобів і пішоходів, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;
заходи з благоустрою – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охороні та організації упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;
захоронення відходів – остаточне розміщення відходів при їх видаленні у спеціально відведених місцях чи на об'єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини не перевищував установлених нормативів;
збирання відходів – діяльність, пов'язана з вилученням, накопиченням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах, включаючи сортування відходів з метою подальшої утилізації, видалення чи захоронення;
зелені насадження – деревна, чагарникова, квіткова та трав'яна рослинність природного і штучного походження на визначеній території населеного пункту;
об'єкт благоустрою – території загального користування – парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики; пам'ятки культурної та історичної спадщини; майдани, площі, бульвари, проспекти; вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки; пляжі; кладовища; інші території загального користування; прибудинкові території; території будівель та споруд інженерного захисту територій; території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території , а також інші території в межах сільської ради;
поводження з відходами - дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення;
прибирання – санітарне очищення елементів благоустрою, а саме: покриття вулично-дорожньої мережі, площ зелених насаджень, малих архітектурних форми та ін., що знаходяться на території сільської ради, збирання та перевезення у встановлені місця відходів, вуличного змету, листя, гілля, сміття, снігу, льоду тощо;
суб'єкти благоустрою– органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, фізичні особи – підприємці, органи самоорганізації населення, громадяни;
тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту;
територія– сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об'єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об'єктів, об'єктів промисловості, комунально-складських та інших об'єктів у межах населеного пункту сільської ради;
утримання в належному стані території– використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту,, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території населеного пункту,, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження і відновлення об'єктів та елементів благоустрою;
інші терміни використовуються у значеннях, визначених законами України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про благоустрій населених пунктів", "Про відходи", "Про житлово-комунальні послуги" та іншими актами законодавства.
1.8.Правила визначають механізм взаємодії учасників правовідносин з питань благоустрою на території населеного пункту, комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку на території сільської ради.
1.9.Виконання Правил суб'єктами благоустрою забезпечує створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього середовища, забезпечує санітарне та епідеміологічне благополуччя мешканців.
1.10.Об'єкти благоустрою повинні використовуватись та утримуватись відповідно до діючих архітектурно-будівельних та санітарних правил, екологічних вимог, вимог Закону України "Про благоустрій населених пунктів", цих Правил і інших законодавчих та нормативно-правових актів у сфері благоустрою.
1.11.Правила забезпечують єдність державних та приватних інтересів з утримання території населених пунктів Нехворощанської сільської ради у належному стані, її санітарному очищенні, забезпеченні відповідного експлуатаційного стану об'єктів загального користування, природних ландшафтів, комплексів, а також раціональне використання інженерних споруд, забезпечення їх безперебійного функціонування. .
1.12.Правила є обов'язковими до виконання на всій території Нехворощанської сільської ради.
2.Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів у сфері благоустрою населеного пункту
2.1.Кожен громадянин сільської ради має право на вільний доступ до Правил, на участь в обговоренні проекту Правил, внесення до них змін та на участь у розробці і здійсненні заходів з благоустрою території сільської ради.
2.2.Відкритість та доступність до Правил забезпечується шляхом їх опублікування в Інтернет мережі на сайті Андрушівської районної ради.
2.3.Внесення змін до Правил проводиться в зв'язку зі змінами діючого законодавства, змінами організаційних засад благоустрою території та в тому ж порядку, що і прийняття даних Правил.
2.4.Внесення змін до Правил здійснюється сесією Нехворощанської сільської ради в установленому законодавством порядку.
2.5.При внесенні змін до Правил зберігаються вимоги щодо їх громадського обговорення і розгляду пропозицій та зауважень до них.
3.Повноваження органів самоорганізації населення у сфері благоустрою населеного пункту
3.1.Органи самоорганізації населення (депутати сільської ради) мають право:
3.1.1. Вносити в установленому порядку на розгляд сесії Нехворощанської сільської ради пропозиції з питань благоустрою населеного пункту;
3.1.2. Організовувати участь населення у виконанні робіт з благоустрою населеного пункту;
3.1.3. Здійснювати громадський контроль за дотриманням Правил благоустрою населеного пункту;
3.1.4. Інформувати населення про здійснення заходів з благоустрою;
3.1.5. Вирішувати інші питання у цій сфері відповідно до вимог чинного законодавства.
4.Порядок здійснення благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою
4.1. До організації благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою залучаються підприємства, установи, організації усіх форм власності, громадські організації та мешканці населеного пункту.
4.2.Відповідальність за виконанням цих Правил покладається на громадян, фізичних осіб–підприємців, керівників та службових осіб підприємств, організацій і установ, розташованих на території сільської ради.
4.3. Роботи з утримання, реконструкції, капітального та поточного ремонту об'єктів благоустрою ( парків, спортивних майданчиків, скверів, вулиць, доріг, вуличного освітлення, зеленого господарства, будинків та споруд, а також інших територій загального користування) виконуються за кошти сільського бюджету.
4.4.Території підприємств, організацій, установ та закріплені за ними земельні ділянки на умовах приватної власності або договору їх оренди, які не відносяться до комунальної власності територіальної громади, утримуються в належному стані власником за його кошти, або уповноваженою власником особою.
4.5. Роботи з нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об'єктів благоустрою виконуються в відповідності лише за умови отримання дозволу у районному секторі містобудування архітектури та житлово-комунального господарства Андрушівської РДА.
4.6. Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки повинен забезпечувати належне утримання території земельної ділянки загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.
4.7. Прибирання та благоустрій прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків та належних до нього будівель та споруд проводиться власниками квартир.
4.8. Благоустрій присадибних ділянок, на яких розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводиться Нехворощанською сільською радою.
5.Заходи з реалізації Правил благоустрою та утримання території населених пунктів Нехворощанської сільської ради
Реалізація Правил благоустрою території населеного пункту здійснюється наступним чином:
5.1.Щорічно в плані соціально-економічного розвитку села визначаються заходи щодо розвитку мережі зовнішнього освітлення вулиць, будівництва та ремонту доріг, озеленення територій на поточний рік. В разі необхідності, може затверджуватися довгострокова Програма благоустрою території населеного пункту.
5.2.В заходах з благоустрою передбачаються конкретні обсяги робіт, які підлягають обов'язковому виконанню всіма підприємствами, установами та організаціями що розміщені на території сільської ради та громадянами, які на ній проживають.
5.3. В сільській раді два рази на рік проводяться місячники санітарної очистки та благоустрою : весняний та осінній місячник. Під час місячників проводиться повна очистка та благоустрій території населеного пункту сільської ради.
5.4.Для здійснення контролю за проходженням місячників виконкомом сільської ради утворюються тимчасові робочі групи та затверджуються відповідні заходи.
5.5.Заходи, спрямовані на благоустрій, виконання робіт з ремонту та реконструкції об'єктів внутрішньогосподарського користування, озеленення, утримання в належному стані територій, що належать на праві власності підприємствам, установам та організаціям, фінансуються за рахунок цих підприємств, установ та організацій.
5.6.Благоустрій прибудинкових територій об'єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель та споруд здійснюється за рахунок коштів забудовника.
5.7.Благоустрій прибудинкової території власника житлового буднику здійснюється за рахунок власника цього будинку.
5.8.Підприємства, установи, організації та мешканці сільської ради можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту до цільового фонду сільської ради.
5.9.Відповідальність за виконання затверджених заходів благоустрою території сільської ради в повному обсязі несуть виконавці цих заходів.
6. Права і обов'язки підприємств, установ та організацій у сфері благоустрою населеного пункту.
6.1.Підприємства, організації та установи у сфері благоустрою населеного пункту мають право:
6.1.1. Брати участь у розробленні програм соціально-економічного та культурного розвитку населеного пункту і заходів з благоустрою його територій;
вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території населеного пункту сільської ради або призводить до її нецільового використання;
6.1.2. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю або здоров'ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;
6.1.3.Вносити на розгляд сесії сільської ради пропозиції щодо поліпшення благоустрою населеного пункту сільської ради.
6.2. Підприємства, організації та установи у сфері благоустрою населеного пункту зобов'язані:
6.2.1. Утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку;
6.2.2. Утримувати в належному стані закріплені за ними об'єкти благоустрою та прилеглі території;
6.2.3. Усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою і прилеглих територіях за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;
6.2.4. Усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою і прилеглих територіях наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;
6.2.5. Відшкодовувати збитки, завдані внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України.
6.2.6. Посадові особи підприємств, установ та організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров'ю громадян, на власних та закріплених за підприємствами, установами та організаціями територіях, відповідно до чинного законодавства.
7. Права та обов'язки громадян у сфері благоустрою населеного пункту.
7.1. Громадяни у сфері благоустрою населеного пункту мають право:
7.1.1. Користуватись об'єктами благоустрою;
7.1.2. Брати участь у обговоренні правил та проектів благоустрою населеного пункту;
7.1.3. Вносити на розгляд сесії сільської ради пропозиції з питань благоустрою населених пунктів;
7.1.4. Отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території населених пунктів та внесення змін, а також роз'яснення їх змісту;
7.1.5. Брати участь у здійсненні заходів благоустрою, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, кладовищ, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів, тротуарів, інших об'єктів благоустрою;
7.1.6. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою населених пунктів в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров'ю або майну громадян;
7.1.7. Звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров'ю громадян внаслідок дій чи бездіяльності власників об'єктів благоустрою;
7.2. Громадяни у сфері благоустрою населених пунктів зобов'язані:
7.2.1. Утримувати в належному стані власне подвір'я, прибудинкову територію і суміжний з ними тротуар;
7.2.2. Дотримуватись правил благоустрою;
7.2.3. Не порушувати права і законні інтереси інших суб'єктів благоустрою;
7.2.4.Проводити щотижнево санітарний день очищення, прибирання, підмітання тощо подвір'я, тротуару;
7.2.5. Своєчасно скошувати або іншими методами знищувати бур'яни на присадибній, прибудинковій та прилеглій до них придорожній території;
7.2.6. Складувати побутові відходи, опале листя, органічні рештки тощо в індивідуальних господарствах на території присадибної ділянки у компостних ямах або купах для подальшого використання їх як органічного добрива;
7.2.7. Споруджувати туалети та зберігати гній на відстані не менше 25 метрів від джерел питної води;
7.2.8. Утримувати сторожових собак на прив'язі або без прив'язі лише в закритих дворах, щоб виключити можливість їх загрози здоров'ю громадян;
7.2.9. На добровільних засадах здійснювати фінансування заходів з благоустрою населеного пункту, а також вулиць та прибудинкових територій за місцем проживання.
7.3. Громадянам у сфері благоустрою населеного пункту забороняється:
7.3.1. Складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання тощо на території загального користування біля прибудинкової території;
7.3.2. Вивозити і вивантажувати відходи, траву, гілки, деревину, листя, сміття, використану тару, зокрема пляшки, виготовленні з полімерних матеріалів в не відведених для цього місцях, а саме: на вулицях, прибудинкових територіях, біля річок та водойм, лісосмугах, ярах та канавах;
7.3.3. Засмічувати папером, недопалками, ганчір'ям, пляшками, поліетиленовими пакетами, іншими відходами та предметами вулиці, площі, парки, сквери, пляжі та інші громадські місця;
7.3.4. Псувати газони, пошкоджувати і самовільно вирубувати зелені насадження;
7.3.5. Порушувати (руйнувати або псувати) вулично-дорожню мережу, дорожні знаки, інші об'єкти благоустрою населеного пункту;
7.3.6. Випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;
7.3.7. Випалювати суху природну рослинність або її залишки без відповідного на це дозволу органів контролю в галузі охорони навколишнього середовища;
7.3.8. Перекривати проїзд по вулицях шлагбаумами, огорожею або іншим способом.
7.3.9. Будувати перешкоди на проїзній частині вулиць населених пункттів без спеціального дозволу.
7.3.10.Паркувати автотранспорт та створювати перешкоди у русі транспорту по вулицях населених пунктів.
7.3.11. Зводити будь-які споруди, виносити сміття в охоронній зоні річок які проходяь через населений пункт сільської ради.
7.3.12. Вивішувати об'яви на стінах будинків та інших споруд, автобусних зупинках, опорах зовнішнього освітлення, деревах та встановлювати реклами і оголошення у не відведених для цього місцях;
7.3.13. Здійснювати ремонт обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці) на прибудинкових територіях, тротуарах, у парках і скверах, на березі річок;
7.3.14. Здійснювати проїзд по асфальтному покриттю тракторів на гусеничному ходу;
7.3.15. Порушувати тишу на вулицях, площах, у парках, житлових будинках та інших громадських місцях, а також порушувати громадський спокій шляхом використання гучномовців та потужних освітлювальних приладів;
7.3.16. Порушувати права та законні інтереси громадян та інших суб'єктів благоустрою населених пунктів.
8. Організація утримання зелених насаджень на території населеного пункту.
8.1. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах населених пунктів під час проведення будь якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв.
8.2. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об'єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом та сухостійних дерев, здійснюється за рахунок бюджетних коштів незалежно від підпорядкування об'єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або оренду – за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.
8.3. Видалення зелених насаджень здійснюється згідно з «Порядком видалення дерев, кущів газонів і квітників у населених пунктах», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 №1045.
8.4.Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними в межах населених пунктів є:
8.4.1. На об'єктах комунальної власності – члени виконкому сільської ради;
8.4.2. На територіях підприємств, установ організацій, об'єктах здійснення підприємницької діяльності та прилеглих територіях – установи, організації , підприємства, приватні підприємці;
8.4.3. На приватних садибах і прилеглих територіях – їх власники або користувачі.
8.5. Негайне видалення пошкоджених дерев або кущів у процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійних та надзвичайних ситуацій, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров'ю чи майну громадян та/або юридичних осіб, може здійснюватися підприємствами, організаціями, установами власними силами або спеціалізованими організаціями згідно із замовленням та оплатою за виконані роботи з подальшим оформленням ордера на видалення зелених насаджень.
8.6. Проведення робіт з озеленення та видалення зелених насаджень на території населеного пункту Нехворощанської сільської ради здійснюється тільки за умови погодження з виконавчим комітетом сільської ради.
8.7.Охорона зелених насаджень на території Нехворощанської сільської ради є громадським обов'язком кожного жителя. Усі громадяни сільської ради повинні підтримувати чистоту, порядок в населеному пункті, бережливо відноситися до зелених насаджень.
9. Організація санітарного очищення території сільської ради.
9.1. Санітарне очищення територій сільської ради повинно бути планово-регулярним і включати раціональне та своєчасне збирання, зберігання, перевезення та видалення, надійне знешкодження, економічно доцільну утилізацію побутових відходів і екологічно безпечне захоронення побутових відходів, що утворюються на території населеного пункту та у місцях перебування людей за його межами у встановленому законодавством порядку.
9.2. Збір та вивіз побутового сміття з індивідуальних господарств здійснюється їх власниками за їх кошти у зручній для них формі.
9.3. Сільський голова:
9.3.1 Організовує утримувати місця видалення відходів (сміттєзвалище, скотомогильники) згідно санітарних норм.
9.3.2. Забезпечує оформлення відповідних документів для законного функціонування місця видалення відходів;
9.3.3. Забезпечує розміщення урн для збору сміття та твердих побутових відходів у спеціально визначених місцях, утримування їх в належному санітарно-технічному стані, згідно з санітарними нормами і правилами.
9.4. Рідкі відходи, що утворюються у житлових та громадських будівлях і спорудах за відсутності централізованого водопостачання та водовідведення, допускається зберігати у вигрібних ямах (вигребах). У разі наявності дворових вбиралень вигрібна яма може бути спільною.
9.5. Вигріб повинен бути водонепроникним та мати щільно прилягаючу кришку. Об'єм вигребу розраховується виходячи з чисельності населення, що ним користується.
9.6. Вигреби необхідно очищати у міру їх заповнення. Перевезення рідких відходів з вигребів та розміщення їх на території приватних володінь, а також використання їх як добрива в сільському господарстві забороняється.
9.7. Вигреби повинні бути віддалені від меж земельних ділянок навчальних та лікувально-профілактичних закладів, стін житлових та громадських будівель і споруд, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення на відстань 20 м.
9.8. В умовах нецентралізованого водопостачання вигреби на території присадибної ділянки повинні бути віддалені від індивідуальних колодязів і каптажів джерел на відстань не менше 20 м.
9.9. На всіх об'єктах благоустрою повинні бути встановлені в достатній кількості урни для сміття. Урни обов'язково встановлюються в місцях зупинки громадського транспорту, біля громадських будівель та споруд.
9.10. Чищення урн слід проводити систематично в міру їх наповнення. За утримання урн у чистоті відповідають підприємства, установи та організації, що здійснюють прибирання закріплених за ними територій.
9.11. Підприємства торгівлі та власники тимчасових споруд, призначених для торгівлі, здійснюють прибирання прилеглих територій у радіусі не менше 25 м та забезпечують зберігання і перевезення побутових відходів відповідно до вимог Санітарних норм.
10. Утримання тварин.
10.1. Громадяни та суб'єкти господарювання - власники тварин зобов'язані:
10.1.1. реєструвати тварин в належному порядку;
10.1.2. не допускати утримання собак у місцях загального користування;
10.1.3. вигулювати собак виключно на повідку та в наморднику при цьому уникати місць масового скупчення людей, особливо дітей;
10.1.4. не допускати забруднення тваринами місць загального користування. У разі забруднення власник зобов'язаний прибрати за своєю твариною;
10.1.5. не проводити купання собак в місцях масового відпочинку людей на воді.
10.2. Забороняється жорстоке поводження з тваринами та неналежне їх утримання. Таке поводження тягне за собою притягнення до відповідальності згідно чинного законодавства України.
11. Вимоги до водоохоронних зон водних об'єктів та питної води.
11.1. На території водоохоронних зон забороняється:
11.1.1. Використання стійких та сильнодіючих пестицидів;
11.1.2. Влаштування кладовищ, скотомогильників, звалищ;
11.1.3. Скидання неочищених стічних вод;
11.1.4. В межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги;
11.1.5. Рішенням виконавчого комітету сільської ради визначається перелік громадських криниць. Облаштування, утримання в належному технічному та санітарному стані, дезінфекція громадських криниць проводиться за кошти сільського бюджету
12. Фінансування заходів з благоустрою населеного пункту.
12.1. Фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту Нехворощанської сільської ради, утримання та ремонт об'єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів їх власників або користувачів, а також за рахунок пайових внесків власників будівель і споруд, тимчасових споруд, розміщених на території об'єкта благоустрою, інших передбачених законом джерел фінансування.
12.2. Фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту може здійснюватись за рахунок коштів державного бюджету, районного та сільського бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, інших джерел, не заборонених законодавством.
12.3. Підприємства, установи та організації можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту Нехворощанської сільської ради.
13. Перелік установлених законом обмежень на використання земельних ділянок об'єктів благоустрою
13.1. На об'єктах благоустрою населених пунктів забороняється:
13.1.1. Виконувати земляні, будівельні та інші спеціальні роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку;
13.1.2. Пошкоджувати тверде покриття доріг та тротуарів, а також самовільно втручатися в інженерні мережі;
13.1.3 Вивозити і звалювати у не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя та інше сміття та влаштовувати стихійні звалища;
13.1.4. Складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;
13.1.5.Самовільно встановлювати об'єкти зовнішньої реклами, точки торгівлі з лотків, автомобілів і причепів, столиків, візків у не відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу;
13.1.6. Випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;
13.1.7. Розпалювати багаття, спалювати сміття, листя, гілки дерев та відходи виробництва тощо;
13.1.8. Кидати сміття, папір, тару на вулицях, площах, парках, інших громадських місцях, а також спалювати сміття в урнах;
14. Контроль за дотриманням Правил благоустрою на території населених пунктів Нехворощанської сільської ради
14.1. Державний контроль за дотриманням законодавства в сфері благоустрою території населених пунктів здійснюється Житомирською обласною державною адміністрацією та санітарною епідеміологічною службою.
14.2. Самоврядний контроль у сфері благоустрою території населеного пункту здійснює виконавчий комітет Нехворощанської сільської ради.
14.3. Самоврядний контроль за станом благоустрою території здійснюється шляхом:
14.3.1. Проведення перевірок територій;
14.3.2. Розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;
14.3.3. Участі в розробці та громадському обговоренні проектів благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд сесії Нехворощанської сільської ради;
14.3.4. Подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об'єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів та цих Правил.
14.4. Громадський контроль у сфері благоустрою території здійснюється депутатами сільської ради та іншими громадськими організаціями, які залучаються до:
14.4.1. Проведення спільно з державними контролюючими органами рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою населенго пункту;
14.4.2. Складання актів про порушення законодавства у сфері благоустрою території населеного пункту та подання їх на розгляд виконавчого комітету сільської ради, правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності у відповідності до закону;
15. Відповідальність за порушення Правил благоустрою населеного пункту
15.1. До відповідальності за порушення цих Правил у сфері благоустрою населеного пункту, відповідно до вимог чинного законодавства, притягаються особи винні у:
15.1.1. Порушенні Правил благоустрою та утримання території населеного пункту Нехворощанської сільської ради (стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення);
15.1.2.Знищенні або пошкодженні зелених насаджень або інших об'єктів озеленення (стаття 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення);
15.1.3. Порушенні правил утримання собак і котів (стаття 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення);
15.1.4. Порушенні вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населеному пункті і громадських місцях (стаття 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення)
15.1.5. Самовільному зайнятті території (частини території) об'єкта благоустрою сільської ради;
15.1.6. Пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів благоустрою населеного пункту.
15.1.7. Порушення вимог підпунктів 7.3.1. - 7.3.16 цих Правил.
15.2. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населеного пункту до відповідальності, передбаченої законом, не звільняє їх від обов'язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог цього законодавства.

Сільський голова                                                 А.А. Закабула

Додаток
до Правил благоустрою
села Нехворощ
ПОРЯДОК
визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд в утриманні об'єктів благоустрою

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає обсяг пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд в утриманні об'єктів благоустрою с. Нехворощ з урахуванням впливу безпосередньо на об'єкти благоустрою та оцінки соціально-економічного значення тимчасових споруд для села.
1.2. Пайова участь (внесок) власників тимчасових споруд в утриманні об'єктів благоустрою с. Нехворощ (далі - Пайова участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою) є внеском на фінансування заходів з благоустрою с. Нехворощ (утримання, ремонту та будівництва об'єктів благоустрою), який сплачують до сільського бюджету власники тимчасових споруд у грошовому виразі (гривнях).
1.3. Пайова участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою залучається з метою:
- відшкодування витрат бюджету с. Нехворощ на розширене відтворення об'єктів благоустрою;
- надання власникам тимчасових споруд права реалізувати свій проект встановлення (розміщення) тимчасової споруди на території с. Нехворощ;
- фінансування заходів з благоустрою с. Нехворощ (утримання, ремонту та будівництва) об'єктів благоустрою.

2. Принципи визначення розміру Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою

2.1. Обсяг Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою визначається за принципами:
- компенсації витрат бюджету села на розширене відтворення об'єктів благоустрою - власники тимчасових споруд мають компенсувати витрати бюджету села на розширене відтворення об'єктів благоустрою, які виникають при встановленні (розміщенні) та експлуатації тимчасових споруд ;
- комплексного підходу до розвитку інфраструктури села - рівномірний розвиток інфраструктури села по всій території;
- сприяння залученню коштів на фінансування заходів з благоустрою с. Нехворощ - визначення обсягу Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою з урахуванням соціально-економічного значення встановлених (розміщених) тимчасових споруд має створювати сприятливі умови фінансування заходів з благоустрою с. Нехворощ (утримання, ремонт та будівництво об'єктів благоустрою, комплексної схеми тимчасових споруд тощо).
2.2. Розмір Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою визначається з урахуванням:
- впливу тимчасової споруди на об'єкти благоустрою;
- пріоритетності розвитку території села, в якій проводиться встановлення (розміщення) тимчасової споруди ;
- територіального встановлення (розміщення) тимчасової споруди та функціонального призначення.
3. Платники та необхідні документи

3.1. Пайову участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою сплачують фізичні особи, фізичні особи - підприємці та юридичні особи або уповноважені ними особи, які оформляють дозвільні документи на встановлення (розміщення) тимчасової споруди (далі платники).
3.2.2. Рішення про надання дозволу на встановлення тимчасової споруди приймає виконавчий комітет Нехворощанської сільської ради згідно наказу Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України № 244 від 21.10.2011р. «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» та цього Порядку..
3.2.3. Для визначення обсягу Пайової участі та виділення об'єктів благоустрою платники подають заяву, в якій обов'язково зазначають функціональне призначення тимчасової споруди , зазначається інформація про площу тимчасової споруди та її місце розташування.
До заяви додаються копії документів власника тимчасової споруди:
- свідоцтва про реєстрацію юридичної або фізичної особи
- паспорту;
- довідки про ідентифікаційний код;
- паспорт прив'язки тимчасової споруди, тощо.
Оригінали документів пред'явлються при подачі заяви.

4.Сплата Пайових коштів на утримання об'єктів благоустрою та їх використання

4.1. Пайова участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою сплачується в повній сумі єдиним платежем або щомісячно до десятого числа поточного місяця, якщо інше не передачено договором (договором можуть бути передбачені інші терміни сплати).
4.2. Пайова участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою сплачується у грошовій формі на рахунок сільського бюджету .
4.3. Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою приймає Нехворощанська сільська рада при затвердженні бюджету села Нехворощ .
Кошти, що надходять від сплати Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою, спрямовуються на заходи з благоустрою, утримання, ремонт та будівництво об'єктів благоустрою .

5. Укладання договору на Пайову участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою.

5.1. Договір про Пайову участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою укладається між селом, в особі Нехворощанської сільської ради Андрушівського району Житомирської області та власником тимчасової споруди. Договір укладається на основі рішення виконкому про надання дозволу на встановлення тимчасової споруди.
5.2. Контроль за виконанням умов діючих договорів про Пайову участь (внесок) здійснюється виконавчим органом Нехворощанської сільської ради шляхом перевірки місця розташування, функціонального призначення тимчасової споруди та перевірки наявності дозвільних документів відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України № 244 від 21.10.2011р. «Про
затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» та цього Порядку.
5.3. Власникам тимчасової споруди без наявності укладеного договору на Пайову участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою забороняється встановлювати (розміщувати) тимчасові споруди .
5.4. У разі прострочення термінів сплати по укладеним договорам на пайову участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою:
- власник тимчасової споруди несе відповідальність згідно з умовами договору на Пайову участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою;
- розмір несплаченої частки Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою коригується відповідно до умов договору на величину пені тощо;
- при несплаті пайового внеску протягом двох місяців договір на розміщення тимчасової споруди розривається автоматично.

6. Методика розрахунку розміру Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою при встановленні (розміщенні) тимчасових споруд (малих архітектурних форм)
6.1. Розмір Пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою при встановленні (розміщенні)

тимчасової споруди розраховується за наступною формулою:
В = П x Бмс x Кз x Кф ;
де
В - розмір Пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою при встановленні тимчасової споруди, грн;
П - загальна площа тимчасової споруди, визначена по осях конструкції та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром об»єкта (споруди) (м2);
Бмс – базова місячна ставка грн. Базовою місячною ставкою Бмс розміру плати є розмір прожиткового мінімуму.
Кз - зональний коефіцієнт;
Кф - коефіцієнт функціонального використання.

Зональний коефіцієнт Кз встановлюється для відповідної зони, а саме:

№ зони

Кз

1 зона - центральна

1,0 %

2 зона - середня

0,8 %

3 зона

0,7 %

Відповідно територія села Нехворощ умовно поділяється на три укрупнені територіальні зони, межі яких визначені у наступній таблиці:

Відповідно територія села Нехворощ умовно поділяється на три укрупнені територіальні зони, межі яких визначені у наступній таблиці:

№ зони

Назва вулиць

1 зона - центральна

 вулиця Миру, вул. Центральна від буд. № 1 до  № 64, № 70, 79 вул. Касинівська від№ 1 до № 43, №36, вул. Троянківська від №  1 до № 11, №18, вул. Берегового

2 зона - середня

вул. Центральна від буд. № 72, 81   до № 129 № 100, вул. Касинівська від № 45, № 38 до № 69, № 58,  вул. Троянківська від №  13, № 20 до № 27, № 38, Кільцева, Гагаріна, Шевченка,Лісова, Андрія Зайця, Польова.

3 зона

 Хутір Гуйва та Загуйва  

Відповідно територія села Нехворощ умовно поділяється на три укрупнені територіальні зони, межі яких визначені у наступній таблиці:

№ зони

Назва вулиць

1 зона - центральна

вулиця Миру, вул. Центральна від буд. № 1 до № 64, № 70, 79 вул. Касинівська від№ 1 до № 43, №36, вул. Троянківська від № 1 до № 11, №18, вул. Берегового

2 зона - середня

вул. Центральна від буд. № 72, 81 до № 129 № 100, вул. Касинівська від № 45, № 38 до № 69, № 58, вул. Троянківська від № 13, № 20 до № 27, № 38, Кільцева, Гагаріна, Шевченка,Лісова, Андрія Зайця, Польова.

3 зона

Хутір Гуйва та Загуйва

Кф - коефіцієнт функціонального використання - розмір Пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою з 1 кв. м. загальної площі тимчасової споруди відповідного функціонального використання;

Коефіцієнт функціонального використання (Кф), а саме:
Функціональне призначення тимчасової споруди (малої архітектурної форми) Розмір коефіцієнта*
Торгівля 1,00
Продаж хлібобулочних виробів 0,8
Продаж тютюнових виробів 2,00
Продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв 2,00
Продаж пива 1,60
Продаж шкіри та хутра, ювелірних прикрас з дорогоцінних металів та каменів 2,00
Продаж книг, поліграфічної продукції, канцелярії та періодичних видань (газет, журналів, тощо) 0,8
Соціальні магазини (магазини для пенсіонерів, інвалідів, інших соціально незахищених категорій, молочні кухні тощо) державної та комунальної власності 0,5
Заклади громадського харчування (їдальні, дитячі кафе тощо) 1,00
Бари, кафе, кафетерії (з продажем алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пива) 2,0
Бари, кафе, кафетерії, заклади швидкого харчування (без продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів) 1.5
Послуги: 1,0
Громадські вбиральні 0,80

6.2.У випадку змішаного функціонального використання тимчасової споруди - наявність декількох коефіцієнтів функціональних використань, для розрахунку розміру Пайової участі використовується більший з коефіцієнтів.

7. Прикінцеві положення
7.1. Строк дії договору на Пайову участь (внесок) в утриманні об'єктів благоустрою до 12 місяців.

Секретар ради Т.П. Шафранович

Аналіз регуляторного впливу
до рішення Нехворощанської сільської ради «Про затвердження Правил благоустрою Нехворощанської сільської ради Андрушівського району Житомирської області»

Назва документу: проект рішення Нехворощанської сільської ради «Про затвердження Правил благоустрою Нехворощанської сільської ради Андрушівського району Житомирської області» (далі «Правила благоустрою»)
Цей аналіз розроблений на виконання статті 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.
Регуляторний орган: Нехворощанська сільська рада.
Розробник документа: виконком Нехворощанської сільської ради
1. Визначення проблеми
Благоустрій - це візитна картка кожного населеного пункту. Стан вулично-дорожньої мережі, освітлення, озеленення та чистота - це оцінка як місцевої влади, так і громадського впливу. Це показник рівня участі громади у вирішенні проблем та перспектив розвитку сфери благоустрою та комунального обслуговування.
На сьогоднішній день Правила благоустрою Нехворощанської сільської ради затверджені рішенням 20 сесії сільської ради п'ятого скликання від 02 серпня 2008 року «Про виконання Закону України «Про благоустрій населених пунктів» на території сільської ради», за цей час прийнято ряд доповнень та змін у нормативних документах законодавчими органами, у «Правилах благоустрою» порядок визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд в утриманні об'єктів благоустрою відсутній і дане питання не відрегульоване.
Враховуючи вищевикладене, на сьогоднішній день повинен бути прийнятий документ для регулювання відносин щодо благоустрою населеного пункту та «Порядок визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд в утриманні об'єктів благоустрою».
Регулювання викликане необхідністю розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів; організації належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення; створення умов для реалізації прав суб'єктами у сфері благоустрою.
Склалася ситуація, коли немає чіткого визначення прав і обов'язків суб'єктів у сфері благоустрою, не визначені межі відповідальності між суб'єктами господарювання, населенням та органом місцевого самоврядування та немає єдиного систематизованого нормативно-правового акту, до якого можна б апелювати з тим, щоб захистити свої права і відстояти власні інтереси.
Неможливість розв'язання даної проблеми за допомогою ринкових механізмів або чинних законодавчих та нормативно-правових актів вищих органів державної влади, пов'язана із тим, що існує пряма вказівка Закону на необхідність розв'язання подібних проблем саме за допомогою прийняття регуляторних актів. Зокрема ст.34 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" визначає, що Правила благоустрою території населеного пункту - це нормативно-правовий акт, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій та об'єктів благоустрою. Правила розробляються для всіх сіл, селищ, міст і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування. Орган місцевого самоврядування забезпечує вільний доступ населення та всіх зацікавлених до затверджених Правил.

2. Цілі державного регулювання
Метою даного регулювання є:
- створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;
- збереження і охорона навколишнього природного середовища;
- забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.
3. Альтернативи
У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей розглянуто таку можливість як:
- відмова від введення в дію запропонованого регулювання.
Альтернатив запропонованому рішенню не має.
Друга альтернатива - залучення коштів згідно «Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд в утриманні об'єктів благоустрою».
Для благоустрою Нехворощанської сільської ради потрібен механізм регулювання, саме його і запропоновано.
4. Механізм розв'язання проблеми
Рішення встановлює:
1.Правила благоустрою та забезпечення чистоти і порядку , які визначають:
- учасників правовідносин у сфері благоустрою;
- об'єкти у сфері благоустрою, їх утримання та використання;
- обмеження при використанні об'єктів благоустрою;
- права та обов'язки підприємств, установ, організацій, усіх форм власності у сфері благоустрою;
- встановлюються заборони, щодо вчинення дій, що негативно впливають на благоустрій;
- основні вимоги до організації благоустрою у приватному секторі;
2. Відповідальність за порушення законодавства у сфері благоустрою.
5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей
Досягнення мети є можливим завдяки затвердженню рішенням сесії Нехворощанської сільської ради «Правил благоустрою Нехворощанської сільської ради Андрушівського району Житомирської області».
Контроль за виконанням цього рішення пропонується покласти на постійні комісії сільської ради з питань бюджету, комунальної власності, земельних відносин та соціального розвитку села, гуманітарних питань, законності, місцевого самоврядування та соціального захисту населення (Н.В. Довга, Г.А. Пасюк).

Розробка рішення сесії здійснюється за принципами:
-законності;
-гласності (відкритості та загальнодоступності);
-колегіальності.
6. Визначення показників результативності рішення
Проект рішення передбачає:
- залучення коштів згідно «Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд в утриманні об'єктів благоустрою»
Аналіз вигод та витрат

 

Сфера впливу

вигоди

витрати

Органи влади

Збільшення надходжень до  сільського бюджету

Не  передбачено додаткових витрат.

Суб'єкти господарювання

Можливість проводити роботи по благоустрою території  сільської ради

Згідно  «Порядку   визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд  в утриманні об'єктів благоустрою».  

Населення

Покращення благоустрою території  сільської ради

  Відсутні

7. Строк дії
Строк дії зазначеного регуляторного акту - планується здійснювати на постійній основі. Ризик зовнішніх чинників відсутній, так як впровадження «Правил благоустрою» відповідає чинному законодавству.
8. Показники результативності регуляторного акту
У результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватись та вивчатися:
- збільшення надходження коштів до сільського бюджету;
- рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень регуляторного акта;
- кількість суб'єктів господарювання, на які поширюється даний проект рішення;
- поліпшиться благоустрій території сільської ради.
9. Заходи з відстеження результативності регуляторного акту
Відстеження результативності буде здійснюватися на основі аналізу статистичних даних, що включають в себе надходження до бюджету коштів згідно Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд в утриманні об'єктів благоустрою.
Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання ним чинності.
Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік після набрання ним чинності, у формі звіту.
Періодичні відстеження будуть здійснюватись раз на кожні 3 (три) роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта виконкомом сільської ради.

Сільський голова                                                                А.А. Закабула

 

 

 

 

Ви тут: Головна Сільські ради Проекти рішень сільських рад Про затвердження «Правил благоустрою території населеного пункту Нехворощанської сільської ради Андрушівського району Житомирської області»