Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за оренду майна, що є комунальною власністю територіальної громади селища Новоівницьке та пропорції її розподілу

trizyb1

 

 

 

 

                                                                       У к р а ї н а

                                   НОВОІВНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
                                      АНДРУШІВСЬКОГО РАЙОНУ
                                        ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                      Р І Ш Е Н Н Я

____________сесія                                                                  Третього скликання
від _______2014 року

Про затвердження Методики розрахунку
орендної плати за оренду майна, що є
комунальною власністю територіальної
громади селища Новоівницьке та
пропорції її розподілу

Відповідно до ст.ст. 26, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань бюджету та комунальної власності, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Методику розрахунку орендної плати за оренду майна, що є комунальною власністю територіальної громади селища Новоівницьке та пропорції її розподілу (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету та комунальної власності (Григорчук Г.Р.)

 

Сільський голова                                                                      С.А.Желєзняков

 

Додаток
до рішення _________ сесії сільської ради третього скликання
від ________.2014 року

 

                                                                                                               МЕТОДИКА
розрахунку орендної плати за оренду майна, що є комунальною власністю територіальної громади селища Новоівницьке та пропорції її розподілу

1. Методику розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду нерухомого майна комунального підприємства, установи, організації.
2.1. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем.
2.2. До орендної плати не включаються експлуатаційні витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які, відповідно до укладених угод, надає балансоутримувач. Такі суми сплачуються орендарем окремо, пропорційно розміру орендованої загальної площі або за окремими приладами обліку.
2.3. За цією Методикою розраховується орендна плата за нерухоме майно (будівлі, споруди, нежилі приміщення). Розрахунок складається з таких етапів:
- розрахунок вартості орендованого майна;
- визначення базової річної орендної плати;
- визначення орендної плати за перший місяць оренди.
Коли термін дії оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності, на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.
Добова орендна плата розраховується шляхом ділення відповідної місячної орендної плати, визначеної за цією Методикою, на кількість діб роботи об'єкта оренди (доступу до об'єкта оренди) протягом цього місяця, відповідно до встановленого режиму користування орендованим майном.
Погодинна орендна плата розраховується шляхом ділення відповідної добової орендної плати на кількість годин роботи об'єкта оренди (доступу до об'єкта оренди) протягом доби, відповідно до встановленого режиму користування орендованим майном.
За базу для розрахунку орендної плати приймається вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки.
2.4. У разі оренди нерухомого майна, розмір річної орендної плати визначається за формулою:
Опл =

де Вп - вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;
Сор - орендна ставка, визначена згідно з додатком 1.
Якщо орендоване нежиле приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка його вартості проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:

Вп = Вб : Пб х Пп,

де Вп - вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.;
Вб - вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних приміщень та технічних поверхів, якщо вони не експлуатуються орендарем), визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;
Пп - площа орендованого приміщення, кв.м;
Пб - площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень та технічних поверхів, якщо вони не експлуатуються орендарем), кв.м.
Якщо орендоване нежиле приміщення є частиною будівлі (споруди), то загальною площею приміщень, що передаються в оренду, вважається площа виробничих або адміністративних кімнат, яку фактично займає орендар, та яка збільшена на коефіцієнт перерахунку корисної площі в загальну:

П прим. = Пкім. х Кпер.,

де П прим. – загальна площа приміщень, що здаються в оренду, в кв. м;
Пкім. - площа виробничих або адміністративних кімнат, що передаються в оренду, кв. м.;
Кпер. - коефіцієнт перерахунку корисної площі будівлі в загальну, який розраховується на підставі даних технічної документації шляхом ділення загальної площі всієї будівлі, споруди (без врахування площі підвальних приміщень та технічних поверхів, якщо вони не експлуатуються орендарем)
на корисну площу будівлі (без врахування площі вестибюлів, фойє, східців, коридорів, санітарних кімнат, ліфтових площадок тощо, у разі, коли вони не використовуються орендарями або балансоутримувачем одноосібно).
Якщо орендар використовує частину приміщення коридору, вестибюлю, холу тощо, то коефіцієнт перерахунку корисної площі в загальну не застосовується.
У разі, якщо частина будівлі (споруди), що передається в оренду, має окремий вихід і орендар не користується іншими приміщеннями у будинку, загальною площею оренди є площа, яку фактично використовує орендар.
2.5. Розмір річної орендної плати за оренду приміщень для розміщення державних та комунальних установ, організацій, які фінансуються виключно за рахунок відповідних бюджетів (крім зазначених у пункті 30 додатку 1 цієї Методики), становить 1 відсоток від балансової вартості орендованого майна.
2.6. У разі визначення орендаря на конкурсних засадах, орендна плата, розрахована за даною Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено під час проведення конкурсу.
2.7. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:

Опл.міс. = х Ід.о. х Ім,

де Опл – розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, грн.;
Ід.о. – індекс інфляції за період з дати проведення незалежної або стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати;
Ім – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати."
2.8. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
2.9. Термін внесення орендної плати визначається умовами договору оренди.
2.10. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.
2.11. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня реєстрації його письмової заяви.
2.12. Орендна плата, розрахована за цією Методикою, перераховується:
- за нерухоме майно комунальної власності територіальної громади селища Новоівницьке:
50% орендної плати – орендодавцю, 50% - до сільського бюджету
2.13. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.
Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна в цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем.
Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендну плату за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.
Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує орендар перераховується орендодавцю. Сільська рада визначає Порядок використання зазначеної різниці.
Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
Контроль за перерахуванням зазначеної різниці здійснюється орендодавцем.
2.14. По окремих об'єктах оренди за зверненням орендаря, враховуючи інтереси територіальної громади селища та рекомендації постійної комісії сільської ради з питань бюджету та комунальної власності, сільська рада своїм рішенням може встановлювати орендну плату у розмірі 1 грн. на рік, крім випадків, якими окремим суб'єктам господарювання або групам суб'єктів господарювання надаються пільги, які ставлять їх в привілейоване становище стосовно конкурентів, що може привести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції.

Сільський голова                                                                                                                               С.А.Желєзняков

 

                                                                                                                                                   Аналіз
                                                                                                                   регуляторного впливу від 22.10.14


Назва регуляторного органу: Новоівницька сільська рада
Назва документа: проект рішення сільської ради "Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за оренду майна, що є комунальною власністю територіальної громади селища Новоівницьке та пропорції її розподілу»
Розробник аналізу регуляторного впливу: виконком сільської ради.
Опис існуючої проблеми:
Відповідно до вимог чинного законодавства (Закони України «Про засади державної регуляторної політики», «Про оренду державного та комунального майна», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо орендних відносин», Постанова Кабінету Міністрів України "Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна" зі змінами та доповненнями), яке встановлює єдині організаційні і правові засади використання комунального майна шляхом передачі його в оренду, виникла необхідність затвердження Методики розрахунку орендної плати за оренду майна, що є комунальною власністю територіальної громади селища Новоівницьке та пропорції її розподілу (далі – Методика)
Проблема, яку планується розв'язати шляхом розробки та затвердження Методики полягає у встановленні розміру орендної плати при укладанні договорів оренди нерухомого майна та індивідуально визначеного майна згідно з чинним законодавством.
З огляду на вищенаведене, вирішення окресленої проблеми неможливе за допомогою ринкових механізмів, та потребує негайного правового врегулювання органами місцевого самоврядування .
Цілі прийняття рішення сільської ради
 Збільшення доходів сільського бюджету.
 Запровадження єдиного алгоритму встановлення розрахункового рівня орендної плати.
 Врахування змін діючого законодавства у сфері оренди.
 Врахування інтересів орендарів.
 Забезпечення інтересів територіальної громади селища.

Можливості досягнення визначених цілей
Запровадження цього регуляторного акту дозволить встановити конкретний розмір орендної плати, що сприятиме збільшенню надходжень до селищного бюджету, дасть можливість оперативно здійснювати фінансову підтримку об'єктів комунальної власності територіальної громади.
Механізм регулювання
Даний проект детально регламентує питання:
• встановлення ринкової орендної плати;
• пропорції розподілу орендної плати;
• пріоритетності інтересів територіальної громади селища при її визначенні.
Альтернативи
Перша альтернатива – залишити дану ситуацію без змін.
Дана альтернатива є неприйнятною у зв'язку з тим, що цілей правового регулювання не буде досягнуто.
Друга альтернатива – залишити дану ситуацію без врегулювання, надати сторонам можливість самостійно вирішувати питання щодо розрахунку та розміру орендної плати.
Дана альтернатива є неприйнятною для органів місцевого самоврядування у зв'язку з тим, що в цьому випадку не буде забезпечено стабільних надходжень коштів до сільського бюджету.
Третя альтернатива – прийняття запропонованого акта.
Дана альтернатива є актуальною та адекватною ситуації, що склалася та досягає завдань регулювання.
Аналіз впливу на господарське середовище
Даний проект рішення дозволить передавати в оренду майно, що перебуває у комунальній власності територіальної громади селища за ринковою вартістю, що має покращити рівень конкуренції між різними орендарями на території селища.
Вплив проекту на корупцію
Впровадження цього регуляторного акту буде обмежувати надання окремих преференцій тим чи іншим орендарям, що має позитивно вплинути на зниження проявів корупції.
Термін дії акта
Регулювання орендних відносин, згідно даного проекту регуляторного акту, планується здійснювати на постійній основі.
Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта
Відстеження результативності регуляторного акту здійснюється виконкомом сільської ради.
Таблиця вигод та витрат

Сфера вигод

Вигоди

Витрати

Місцева влада

- збільшення надходжень до бюджету селища;

- соціально-економічний розвиток селища;

- зниження соціальної напруги.

- витрати на організацію процесу надання комунального майна в оренду.

Суб’єкти господарювання

- отримання в оренду приміщень згідно з чинним законодавством

- сплата орендної плати

Територіальна громада

- підвищення стандартів соціального захисту

- відсутні

 

Сільський голова                                                                                                                  С.А.Желєзняков

 

Ви тут: Головна Сільські ради Проекти рішень сільських рад Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за оренду майна, що є комунальною власністю територіальної громади селища Новоівницьке та пропорції її розподілу