Про затвердження «Положення про благодійні внески для створення і експлуатації об'єктів, призначених для поховання, утримання, збереження і охорону місць поховань на кладовищі сільської ради, його благоустрій»

trizyb1

 

 

                   Нехворощанська сільська рада
                        Андрушівського району
                         Житомирської області

                               Р І Ш Е Н Н Я

Дев'ятнадцята сесія                                       Сьомого скликання

від 22 травня 2017 року № 27

Про затвердження «Положення про благодійні внески
для створення і експлуатації об'єктів, призначених
для поховання, утримання, збереження і охорону
місць поховань на кладовищі сільської ради,
його благоустрій»

Заслухавши інформацію сільського голови Закабули Анатолія Андрійовича про затвердження «Положення про благодійні внески для створення і експлуатації об'єктів, призначених для поховання, утримання, збереження і охорону місць поховань на кладовищі сільської ради, його благоустрій», виступи депутатів Новікова Олександра Юрійовича, Козака Сергія Володимировича щодо необхідності залучення позабюджетних коштів для проведення робіт по забезпеченню належного санітарного стану, благоустрою, прибиранню кладовища сільської ради, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.2 абзацу 5 ст. 8, абзац 2 ст. 23, абзац 5 ст. 31 Закону України «Про поховання та похоронну справу», враховуючи рекомендації постійних комісій, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Положення про благодійні внески для створення і експлуатації об'єктів, призначених для поховання, утримання, збереження і охорону місць поховань на кладовищі сільської ради, його благоустрій» (додається).

2. Секретарю сільської ради Шафранович Т.П. приймати та оприбутковувати кошти у відповідності до законодавства та Положення;
3. Забезпечити висвітлення прийнятого рішення в засобах масової інформації:
3.1 Секретарю сільської ради Шафранович Т.П. опублікувати оголошення в газеті «Новини Андрушівщини»;
3. 2. Уповноважити сільського голову Закабулу А.А. звернутися до районної ради із клопотанням про розміщення прийнятого рішення «Про затвердження «Положення про благодійні внески для створення і експлуатації об'єктів, призначених для поховання, утримання, збереження і охорону місць поховань на кладовищі сільської ради, його благоустрій» на сайті районної ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності, земельних відносин та соціального розвитку села (Н.В. Довга).

Сільський голова                                          А.А. Закабула

СХВАЛЕНО
Рішення виконкому
сільської ради
29.03.2017р. № 17

ЗАТВЕРДЖЕНО
Дев'ятнадцята сесія
сільської ради сьомого скликання
22.05.2017 р. № 27

Положення про благодійні внески
для створення і експлуатації об'єктів, призначених
для поховання, утримання, збереження і охорону
місць поховань на кладовищі сільської ради,
його благоустрій.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про благодійні внески для створення і експлуатації об'єктів, призначених для поховання, утримання, збереження і охорону місць поховань на кладовищі сільської ради, його благоустрій (далі «Благодійні внески») затверджується сесією сільської ради відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами і доповненнями), ст. 13 Бюджетного кодексу, Закону України «Про благодійну діяльність і благодійні організації», Постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 р. № 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», Закону України «Про поховання та похоронну справу», для забезпечення покриття дефіциту бюджетних асигнувань на утримання, збереження і охорону місць поховань на кладовищі сільської ради, його благоустрій

1.2. Порядок надходження і використання «Благодійних внесків» визначається цим Положенням.
1.3. «Благодійні внески» є складовою частиною спеціального фонду Нехворощанського сільського бюджету та фінансовою частиною місцевого самоврядування.
1.4. «Благодійні внески» використовуються на створення і експлуатації об'єктів, призначених для поховання, утримання, збереження і охорону місць поховань на кладовищі сільської ради, його благоустрою.
1.5. «Благодійні внески» Нехворощанської сільської ради акумулюються на окремому рахунку в управлінні Державної казначейської служби у Андрушівському районі, який
2
відкривається на основі рішення Нехворощанської сільської ради «Про затвердження Положення про благодійні внески для створення і експлуатації об'єктів, призначених для поховання, утримання, збереження і охорону місць поховань на кладовищі сільської ради, його благоустрій».
ІІ. ФОРМУВАННЯ «БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ»
Благодійні внески формуються із добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, установ, підприємств та організацій усіх форм власності, суб'єктів підприємницької діяльності, громадських організацій, іноземних громадян. Благодійні внески можуть надаватися за напрямками видатків, передбачених благодійником.

ІІІ. ПОРЯДОК ОБЛІКУ НАДХОДЖЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ «БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ»
3.1. Благодійні внески приймаються на підставі заяви прийняття благодійних внесків на ім'я Нехворощанського сільського голови по касовому ордеру.
3.2. Прийнята готівка здається у банк для зарахування коштів на рахунок благодійних внесків.
3.3. Після надходження благодійних внесків сільська рада вносить зміни до спеціального фонду кошторису відповідно за напрямами видатків , визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228 «Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог виконання кошторисів бюджетних установ»

ІV. ВИКОРИСТАННЯ «БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ»
Шляхи спрямування благодійних внесків визначаються сільським головою відповідно до першочергових потреб, пов'язаних виключно з благоустроєм території.
4.1. Благодійні внески використовуються на:
- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря;
- оплату праці з нарахуваннями працівникам, які працюватимуть по цивільно-правових угодах на:
- вирубуванні кущів і дерев, косінні трави та бур'янів на кладовищі;
- прибиранні безхазяйних могил;
- побілці і фарбуванні ритуальної площадки, огорожі та вхідних воріт;
- інше по благоустрою кладовища.
4.2. Виділення і перерахування благодійних внесків здійснюється на підставі розпорядження сільського голови головним бухгалтером сільської ради у відповідності з цим Положенням .

3
V. ПОРЯДОК УПРАВЛІННЯ «БЛАГОДІЙНИМИ ВНЕСКАМИ»
5.1. Розпорядником «Благодійних внесків» є сільська рада, яка використовує їх за призначенням згідно із цим Положенням.
5.2. Не використані у звітному році «Благодійні внески» вилученню не підлягають, а переходять на наступний рік і використовуються на цілі, визначені цим Положенням.
5.3. Контроль за цільовим і ефективним використанням «Благодійних внесків» здійснює постійна комісії з питань бюджету, комунальної власності, земельних відносин та соціального розвитку села.

VІ. ПРИЙОМКА ВИКОНАНИХ РОБІТ
6. Прийомка виконаних робіт та витрачених матеріалів проводиться комісійно з включенням до її складу:
- сільського голови,
- депутатів сільської ради.

Секретар ради                                                          Т.П. Щафранович

Ви тут: Головна Сільські ради Рішення сільських рад Про затвердження «Положення про благодійні внески для створення і експлуатації об'єктів, призначених для поховання, утримання, збереження і охорону місць поховань на кладовищі сільської ради, його благоустрій»